ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'ชาริ'

: 1423คาบสมุทรชิเระโตะโกะ

คาบสมุทรชิเระโตะโกะ

บนคาบสมุทรมีกลุ่มภูเขาไฟเรียงตัวตลอดแนวตั้งแต่แหลมชิเระโตะโกะที่ปลายสุดของคาบสมุทร ภูเขาชิเระโตะโกะภูเขาอุนะเบทสึ และภูเขาอิโอ เขตภูเขาไฟนี้มีออนเซ็นอยู่มากมาย

480
เส้นทางชิเรโทโกะ

เส้นทางชิเรโทโกะ

เส้นทางชิเรโทโกะ

813
ทะเลสาบทั้ง 5 Shiretokogo Lake

ทะเลสาบทั้ง 5 Shiretokogo Lake

ทะเลสาบทั้ง 5 Shiretokogo Lake

18
ล่องเรือออโรร่า Shiretoko Sightseeing Ship Aurora

ล่องเรือออโรร่า Shiretoko Sightseeing Ship Aurora

ล่องเรือออโรร่า (Shiretoko Sightseeing Ship Aurora) ชมความงามแหลมชิเรโตโกะ 

12
ทริปของคุณ