ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'ชาริ'

: 1995คาบสมุทรชิเระโตะโกะ

คาบสมุทรชิเระโตะโกะ

บนคาบสมุทรมีกลุ่มภูเขาไฟเรียงตัวตลอดแนวตั้งแต่แหลมชิเระโตะโกะที่ปลายสุดของคาบสมุทร ภูเขาชิเระโตะโกะภูเขาอุนะเบทสึ และภูเขาอิโอ เขตภูเขาไฟนี้มีออนเซ็นอยู่มากมาย

588
ทะเลสาบทั้ง 5

ทะเลสาบทั้ง 5

ทะเลสาบทั้ง 5 Shiretokogo Lake

193
ล่องเรือออโรร่า

ล่องเรือออโรร่า

ล่องเรือออโรร่า (Shiretoko Sightseeing Ship Aurora) ชมความงามแหลมชิเรโตโกะ 

122
ทริปของคุณ