ทริปใกล้เคียง 'กาญจนบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่ามะกา'

: 2754โบราณสถานพงตึก

โบราณสถานพงตึก

โบราณสถานพงตึก สันนิษฐานว่าเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณสมัยทวารวดี และเป็นที่ขุดพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีเป็นจำนวนมาก

6782
วนอุทยานพระแท่นดงรัง

วนอุทยานพระแท่นดงรัง

วนอุทยานพระแท่นดงรัง มีเนินเขาที่สำคัญ 2 แห่ง แห่งแรกเรียกว่าเขาถวายพระเพลิง ยอดสูง 55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธบาทจำลองไว้ภายใน แห่งที่สองมีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยมหน้าลาด ลักษณะคล้ายแท่นหรือเตียงนอน

3816
อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส

อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส

อุทยานมัจฉาวังสังกะวาส สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและชมพิพิธภัณฑ์ภายในวัดหวายเหนียว

2516
ทริปของคุณ