ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอนครหลวง'

: 2193ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง

ปราสาทนครหลวง อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก  สร้างในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  

9174
ทริปของคุณ