ทริปใกล้เคียง 'แม่ฮ่องสอน'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปางมะผ้า'

: 3035ดอยไตแลง

ดอยไตแลง

ดอยไตแลง เป็นเขตที่มั่นของกองกำลังกู้ชาติไทใหญ่ (SSA) อยู่ในเขต รัฐฉาน ประเทศพม่า ตรงกันข้ามกับ บ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีชาวไทใหญ่และทหารนำโดยเจ้ายอดศึก

7879
บ้านแม่ละนา

บ้านแม่ละนา

บ้านแม่ละนาหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา ชุมชนเก่าแก่ที่มีมานานกว่า  200 ปี

5332
จุดชมวิว ปางมะผ้า

จุดชมวิว ปางมะผ้า

จุดชมวิว ปางมะผ้า ทัศนียภาพที่สวยงามและเลือกซื้อของที่ระลึกระหว่างทาง

4759
ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand ที่โด่งดัง เป็นสถานที่ทางโบราณคดีสำคัญ

4437
บ้านจ่าโบ่

บ้านจ่าโบ่

บ้านจ่าโบ่ ชมวิวทะเลหมอก แม่ฮ่องสอน

3668
ถ้ำผีแมน

ถ้ำผีแมน

ถ้ำผีแมน เที่ยวชมโลงศพมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ 

1415
ถ้ำแม่ละนา

ถ้ำแม่ละนา

ถ้ำแม่ละนา ผจญภัยในถ้ำที่ยาวที่สุดของเอเชีย

1264
ทริปของคุณ