ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอผักไห่'

: 3213ตลาดลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด

ตลาดลาดชะโด  ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองลาดชะโด การยกยอ ทอดแห บ้านเรือนไทยริมน้ำ ค่านั่งเรือคนละ 10 บาท หรือเหมาทั้งลำ 50 บาท

1866
ทริปของคุณ