ทริปใกล้เคียง 'ตรัง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอรัษฎา'

: 2915ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม เป็นถ้ำที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีหินงอก หินย้อย

4398
วัดถ้ำพระพุทธ

วัดถ้ำพระพุทธ

มีพระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปจำนวนมากอยู่ภายในถ้ำ

3431
ทริปของคุณ