ทริปใกล้เคียง 'ลำปาง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเถิน'

: 1811วัดเวียง

วัดเวียง

วัดเวียง ชมวิหารเก่า และภาพเขียนลายทอง 

998
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

426
ทริปของคุณ