ทริปใกล้เคียง 'ลำปาง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเถิน'

: 1734วัดเวียง

วัดเวียง

วัดเวียง ชมวิหารเก่า และภาพเขียนลายทอง 

983
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

413
ทริปของคุณ