ทริปใกล้เคียง 'ลำปาง'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเถิน'

: 2911วัดเวียง

วัดเวียง

วัดเวียง ชมวิหารเก่า ภาพเขียนลายทอง พระเจดีย์ ซุ้มประตูวัด

1555
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์

อุโบสถไม้สักทอง เที่ยวถ้ำ และพระธาตุเจดีย์บนยอดเขา(กำลังบูรณะ)

919
ทริปของคุณ