สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองอุทัยธานี

อุทัยธานี

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองอุทัยธานี

  • วัดอุโปสถาราม วัดโบสถ์

   วัดอุโปสถาราม วัดโบสถ์

   address ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธานี จ

   วัดอุโปสถาราม จิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ และวิหาร เป็นภาพเขียนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

    

   views 4412

   Place

   share

  • วัดสังกัสรัตนคีรี

   วัดสังกัสรัตนคีรี

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ

   วัดสังกัสรัตนคีรี สักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี 

    

   views 3840

   Place

   share

  • วัดธรรมโฆษก

   วัดธรรมโฆษก

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ

   วัดธรรมโฆษก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยาของข้าราชการเมืองอุทัยธานี และเป็นลานประหารนักโทษ

    

   views 3696

   Place

   share

  • วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม

   วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ

   วัดมณีสถิตย์กปิฏฐาราม เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้  ชมพระบรมสารีริกธาตุ ในพระปรางค์ห้ายอด

    

   views 3600

   Place

   share

  • เขาสะแกกรัง

   เขาสะแกกรัง

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ

   เขาสะแกกรัง เที่ยวชมพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถ  

    

   views 3456

   Place

   share

  • ฮกแซตึ้ง

   ฮกแซตึ้ง

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี

   ฮกแซตึ้ง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังในสถาปัตยกรรมแบบจีน มีทั้งหมด 2 ชั้น ชั้นบนประกอบด้วยห้องบูชาบรรพบุรุษ ห้องสำหรับเก็บเครื่องดนตรีและเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมในเทศกาลกินเจ ส่วนชั้นล่างเป็นร้านขายยาจีน และใช้เป็นที่อยู่อาศัย  

    

   views 3213

   Place

   share

  • วัดจันทราราม

   วัดจันทราราม

   address ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.

   วัดจันทราราม ชมจิตรกรรมฝาผนัง ศาลามณฑปแก้ว ธรรมมาสน์ พระพุทธรูปแบบพระพุทธชินราช(จ.พิษณุโลก)ในวิาหารแก้ว  

    

   views 2938

   Place

   share

  • แม่น้ำสะแกกรัง

   แม่น้ำสะแกกรัง

   address แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธาน

   แม่น้ำสะแกกรัง เป็นที่เลี้ยงปลาในกระชัง  

    

   views 2929

   Place

   share

  • วัดใหม่จันทราราม

   วัดใหม่จันทราราม

   address ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ

   วัดใหม่จันทราราม โบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง รูปดอกมณฑารพ (ดอกไม้แห่งเมืองสวรรค์)

    

   views 2902

   Place

   share

  • เขื่อนวังร่มเกล้า

   เขื่อนวังร่มเกล้า

   address ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.

   เขื่อนวังร่มเกล้า เขื่อนนี้เป็นเขื่อนชลประทานขนาดเล็กกั้นแม่น้ำตากแดดหรือแม่น้ำสะแกกรังในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี ทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนสวยงาม  

    

   views 1839

   Place

   share

  • เมืองโบราณบ้านใต้

   เมืองโบราณบ้านใต้

   address ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.

   เมืองโบราณบ้านใต้  เป็นสถานที่พบซากโบราณสถานระฆังหิน ฐานพระพุทธรูปยืนทำด้วยศิลา  

    

   views 1346

   Place

   share

  • วัดพิชัยปุรณาราม

   วัดพิชัยปุรณาราม

   address อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อ

   วัดพิชัยปุรณาราม นมัสการพระศักดิ์สิทธิ์  ชมสถาปัตย์อู่ทอง

    

   views 1118

   Place

   share

  • วัดอมฤตวารี

   วัดอมฤตวารี

   address อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อ

   วัดอมฤตวารี  ชมภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4   

    

   views 937

   Place

   share

  • ไอยรา เลค โฮเทล

   ไอยรา เลค โฮเทล

   address 55 หมู่ 4 ต.หาดทนง อ.เมือง, อุ...

   รีสอร์ทขนาดใหญ่ มีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ ลานกิจกร...

   views 1057

   Place

   share

  • บ้านอิงน้ำ รีสอร์ท อ...

   128 ต.สะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธาน...

   บ้านอิงน้ำ รีสอร์ท (Ban Ing Nam Resort) นี้ติดกับแม่น้ำสะแกกรัง ชมวิถีชีวิตชาวอุทัย แบบพอเพียง สโลว์ไลฟ์

   2014

   Place

  • บ้านสะแกกรัง รีสอร์ท

   118/7 ถ.พิบูลศิริ ต.อุทัยใหม่ ...

   บ้านสะแกกรัง รีสอร์ท (Ban Sakaekrang Resort) อยู่ในตัวเมืองอุทัยธานี เดินทางสะดวก ห้องสบาย ติดกับแม่น้ำสะแกกรัง

   655

   Place

  • ไอยรา เลค โฮเทล

   55 หมู่ 4 ต.หาดทนง อ.เมือง, อุ...

   รีสอร์ทขนาดใหญ่ มีสนามกอล์ฟ สระว่ายน้ำ ลานกิจกรรม ห้องฟิตเนส ในตัวเมืองอุทัยธานี  

   1057

   Place

  • พญาไม้ รีสอร์ท

   34, 36 ถ.สะแกกรังออก ต.อุทัยให...

   พญาไม้ รีสอร์ท ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง  

   1419

   Place

  • ฮกแซตึ้ง

   ฮกแซตึ้ง

   ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี ...

   ฮกแซตึ้ง ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังในสถาปั...

   3213

   Place

  • วัดจันทราราม

   วัดจันทราราม

   ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ....

   วัดจันทราราม ชมจิตรกรรมฝาผนัง ศาลามณฑปแก้ว ธรรม...

   2938

   Place

  • แม่น้ำสะแกกรัง

   แม่น้ำสะแกกรัง

   แม่น้ำสะแกกรัง อ.เมืองอุทัยธาน...

   แม่น้ำสะแกกรัง เป็นที่เลี้ยงปลาในกระชัง  

   2929

   Place

  • วัดธรรมโฆษก

   วัดธรรมโฆษก

   ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ...

   วัดธรรมโฆษก เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพิ...

   3696

   Place

  • เขาสะแกกรัง

   เขาสะแกกรัง

   ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ...

   เขาสะแกกรัง เที่ยวชมพระบรมรูปของสมเด็จพระปฐมบรม...

   3456

   Place

  • วัดใหม่จันทราราม

   วัดใหม่จันทราราม

   ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ...

   วัดใหม่จันทราราม โบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนัง รูปดอกมณ...

   2902

   Place

  • เขื่อนวังร่มเกล้า

   ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ....

   เขื่อนวังร่มเกล้า เขื่อนนี้เป็นเขื่อนชลประทานขนาดเล็กกั้นแม่น้ำตากแดดหรือแม่น้ำสะแกกรังในเขตอำเภอเมืองอุทัยธานี ทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนสวยงาม  

   1839

   Place

  • เมืองโบราณบ้านใต้

   ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมืองอุทัยธานี จ....

   เมืองโบราณบ้านใต้  เป็นสถานที่พบซากโบราณสถานระฆังหิน ฐานพระพุทธรูปยืนทำด้วยศิลา  

   1346

   Place

  • วัดอมฤตวารี

   อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อ...

   วัดอมฤตวารี  ชมภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4   

   937

   Place

พยากรณ์อากาศ


23 ก.ค.   26 - 32 °C Heavy Cloudy
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง