ทริปใกล้เคียง 'เกียวโต'

ท่องเที่ยว 'อุจิ'

: 3014ถนนชาเขียว

ถนนชาเขียว

ถนนชาเขียว Matcha Dori

769
ชมนกกาน้ำจับปลาในแม่น้ำอุจิกาวะ

ชมนกกาน้ำจับปลาในแม่น้ำอุจิกาวะ

ชมนกกาน้ำจับปลาในแม่น้ำอุจิกาวะ

587
ศาลเจ้าอูจิกามิ

ศาลเจ้าอูจิกามิ

ศาลอุจิกามิ ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดเบียวโดอิน

568
สถานีรถไฟเจอาร์อูจิ

สถานีรถไฟเจอาร์อูจิ

สถานีรถไฟ Uji JR Station

421
ศาลอูจิ

ศาลอูจิ

ศาลอูจิ (Uji Shrine) ศาลเจ้าขนาดเล็กในหมู่บ้านเล็ก ๆ เลียบแม่น้ำอุจิ

361
ทริปของคุณ