สถานที่ท่องเที่ยว

อุตรดิตถ์

ไทย

views:36062


ทริปใกล้เคียง อุตรดิตถ์

  • หนองพระแล

   หนองพระแล

   address บ้านหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับ

   หนองพระแล สวนสาธารณะริมแหล่งน้ำของชาวเมืองลับแล มีร้านอาหารและสนามเด็กเล่น

   upload image

   views 5735

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ

   อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ

   address ต.ศรีนพมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ  อดีตนายอำเภอลับแลในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วางผังเมืองลับแล สร้างฝายหลวง พัฒนาการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการเกษตร เป็นบุคคลที่คนอำเภอลับแลให้ความเคารพนับถือสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน

   upload image

   views 3590

   Place

   share

  • น้ำตกแม่พูล

   น้ำตกแม่พูล

   address หมู่ 4 บ้านต้นเกลือ ต.แม่พูล อ

   น้ำตกแม่พูล สุดทางหลวงในอ.ลับแล เป็นน้ำตกตามธรรมชาติขนาดกลาง มีร้านค้า และที่จอดรถ เล่นน้ำได้ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลับแล

   upload image

   views 2829

   Place

   share

  • วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

   วัดพระยืนพุทธบาทยุคล

   address ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   วัดพระยืนพุทธบาทยุคล มีพระพุทธรูปหล่อด้วยสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย

   upload image

   views 2781

   Place

   share

  • ลับแล

   ลับแล

   address อ.ลับแล จ.อุตรดิถต์ 53130

   ในอดีตเมืองลับแลนั้นเป็นอำเภอเล็กๆที่ทีเส้นทางคดเคี้ยว ทำให้คนที่ไม่ชำนาญทางพลัดหลงได้ง่าย

   upload image

   views 2055

   Place

   share

  • เวียงเจ้าเงาะ

   เวียงเจ้าเงาะ

   address ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   เวียงเจ้าเงาะ มีร่องรอยความเป็นเมืองโบราณก่อนประวัติชาติไทย โดยค้นพบโบราณสถาน เช่นพระธาตุทุ่งยัง โบราณวัตถุ เช่น มโหระทึกละว้า พร้าสัมฤทธิ์ มีคูเมืองรอบเวียงเจ้าเงาะ

   upload image

   views 2007

   Place

   share

  • วัดพระแท่นศิลาอาสน์

   วัดพระแท่นศิลาอาสน์

   address ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   วัดพระแท่นศิลาอาสน์  เที่ยวงานเทศกาลนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประเพณีการทำบุญไหว้พระแท่นศิลาอาสน์มีมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว มีผู้มาสักการะบูชาทั้งในเทศกาลและนอกเทศกาลตลอดปี พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า การได้มาสักการะบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ จะได้รับอานิสงส์สูงสุด และเช่นเดียวกับพระพุทธบาทสระบุรี พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธา จะขวนขวายมานมัสการให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต

   upload image

   views 1996

   Place

   share

  • วัดเจดีย์คีรีวิหาร

   วัดเจดีย์คีรีวิหาร

   address ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1043 ต.ฝ

   อุโบสถเก่าแก่ของวัด  อุโบสถใหม่ของวัด  ศาลาการเปรียญหลังเก่าของวัด  ศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัด  ศาลาเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  ตึกธรรมฐิติวงศ์  ตำหนักคีรีรมย์  หอระฆังของวัด  เจดีย์เก่าแก่ของวัด  รูปหล่อเหมือนหลวงปู่บุญใหม่  พระประธานศิลปะสุโขทัย

   upload image

   views 1725

   Place

   share

  • วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

   วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง

   address ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

   วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง เป็นวิหารแบบล้านนาและยังมีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

   upload image

   views 1651

   Place

   share

  • วัดดอนสัก

   วัดดอนสัก

   address หมู่ 6 บ้านต้นม่วง ต.บ้านฝาย อ

   วัดดอนสัก พบวิหารที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีบานประตูแกะสลักงดงาม ด้านหน้า 1 ประตู ด้านหลัง 2 ประตูแกะสลักด้วยไม้ปรูลึกลงไปประมาณ 4 นิ้ว เป็นลวดลายกนกก้านขดไขว้ ประกอบด้วยรูปหงส์ เทพนมและยักษ์ วัดนี้สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

   upload image

   views 1613

   Place

   share

  • หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน

   หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน

   address 38 ถนนสำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมื

   หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน  พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุตรดิตถ์ พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง 

   upload image

   views 7434

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

   อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

   address ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุ

   อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติของท่านในความองอาจ กล้าหาญ รักชาติและเสียสละ

   upload image

   views 4225

   Place

   share

  • วัดกลางธรรมสาคร

   วัดกลางธรรมสาคร

   address ต.บ้านเกาะ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ

   วัดกลางธรรมสาคร โบสถ์เก่าสมัยอยุธยาตอนปลาย มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

   upload image

   views 4172

   Place

   share

  • วัดธรรมาธิปไตย

   วัดธรรมาธิปไตย

   address ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 5

   วัดธรรมาธิปไตย สักการะหลวงพ่อเชียงแสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดธรรมาธิปไตย  และชมบานประตูเก่าแก่ ของวัดพระฝาง

   upload image

   views 2579

   Place

   share

  • วัดพระฝาง

   วัดพระฝาง

   address หมู่ 3 ต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ

   วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ พระฝาง(พระพุทธรูป)คู่บ้านคู่เมือง  พระมหาธาตุบรรจุพระรากขวัญของพระพุทธเจ้า   เคยเป็นศูนย์กลางเมืองสำคัญริมน้ำน่านทางตะวันออก

   upload image

   views 2248

   Place

   share

  • วัดใหญ่ท่าเสา

   วัดใหญ่ท่าเสา

   address ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุ

   วัดใหญ่ท่าเสา มีวิหารเก่าแก่ซึ่งมีบานประตูไม้แกะสลัก

   upload image

   views 1697

   Place

   share

  • หอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์

   หอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์

   address เทศบาลเมือง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ

   หอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์ แหล่งรวมโบราณวัตถุประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

   upload image

   views 1630

   Place

   share

  • วนอุทยานสักใหญ่

   วนอุทยานสักใหญ่

   address บ้านปางเกลือ หมู่ที่ 4 ต.น้ำไค

   วนอุทยานสักใหญ่ ภายในมีต้นสักใหญ่ ซึ่งได้ถูกพบเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 มีอายุประมาณ 1,500 ปี สูง 37 เมตร ความยาวรอบต้น 958 เซนติเมตร

   upload image

   views 1735

   Place

   share

  • ดอยภูเมี่ยง

   ดอยภูเมี่ยง

   address ยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองตรอน

   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง-ภูทอง ได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อ พ.ศ. 2520 มีเนื้อที่ประมาณ 435,320 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอน้ำปาด กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก

   upload image

   views 45

   Place

   share

  • เขื่อนสิริกิติ์

   เขื่อนสิริกิติ์

   address ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

   เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดิน (แกนคอนกรีต) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

   upload image

   views 3569

   Place

   share

  • วัดเอกา

   address หมู่ 1 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรด

   วัดเอกา สถานที่ซึ่งพระยาพิชัยได้สู้รบกับข้าศึกจนดาบหัก

   upload image

   views 2158

   Place

   share

  • บ้านห้วยคา

   address หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุต

   บ้านห้วยคา สถานที่เกิดของพระยาพิชัยดาบหัก

   upload image

   views 1459

   Place

   share

  • เมืองพิชัย

   address อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120

   เมืองพิชัย หลวงพ่อโตวัดหน้าพระธาตุ  วัดขวางชัยภูมิ วัดท่าดินแดง  วัดมหาธาตุ  พระเจ้าเข้านิพพาน  วัดกองโค  หลวงพ่อหลักเมือง  กำแพงเมืองพิชัย  คูปราสาท  ศาลท่านพ่อพระยาพิชัย  ศาลท่านพ่อพระยาพิชัยที่วงเวียนบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย  บึงหล่ม  วัดเขาบันไดม้า  สะพานปรมินทร์สมัยสงครามโลก  

   upload image

   views 1271

   Place

   share

  • ถ้ำดิน

   address บ้านถ้ำดิน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขั

   ถ้ำดิน เป็นถ้ำหินอ่อนที่สวยงามมาก และเป็นที่อยู่ของค้างคาวปากย่น จำนวนกว่า 3 ล้านตัว

   upload image

   views 2054

   Place

   share

  • บ่อเหล็กน้ำพี้

   address บ้านน้ำพี้ หมู่ 1 ต.น้ำพี้ อ.ท

   บ่อเหล็กน้ำพี้ ชมบ่อพระแสงและบ่อพระขรรค์  พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้  ศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้

   upload image

   views 1829

   Place

   share

พยากรณ์อากาศอุตรดิตถ์


21 เม.ย.   26 - 36 °C Sunny
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง