สถานที่ท่องเที่ยว

เสียมราฐ

กัมพูชา

views:1045


ทริปใกล้เคียง เสียมราฐ

  • นครธม

   นครธม

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 ทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะเข้าสู่บริเวณนี้ จะเป็นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้านขวา และเทวดาทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจกลางนครธมจะพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้นี้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไว้ได้ดีกว่าบริเวณอื่นๆ อีก 3 ด้าน

   upload image

   views 640

   Place

   share

  • ปราสาทนครวัด

   ปราสาทนครวัด

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา

   upload image

   views 519

   Place

   share

  • ปราสาทแม่บุญตะวันออก

   ปราสาทแม่บุญตะวันออก

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นศิลปะแบบแปรรูป ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 15 รัชสมัยของพระเจ้าราชทรวรมันที่ 2

   upload image

   views 439

   Place

   share

  • ปราสาทบายน

   ปราสาทบายน

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความซับซ้อนทั้งในแง่โครงสร้างและความหมาย

   upload image

   views 427

   Place

   share

  • ปราสาทตาเนย

   ปราสาทตาเนย

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นศิลปะแบบบายน ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทตาแก้ว สร้างในปีคริสตศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

   upload image

   views 415

   Place

   share

  • ปราสาทบาปวน

   ปราสาทบาปวน

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นปราสาทขอมที่อยู่กลุ่มปราสาทนครวัด มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด มีฐานเป็นชั้น ๆ ส่วนบนสุดเป็นปราสาทประธาน

   upload image

   views 390

   Place

   share

  • ปราสาทบันทายกเดย

   ปราสาทบันทายกเดย

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ปราสาทบันทายกเดย สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กลางพุทธศตวรรษที่ 18 ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

   upload image

   views 379

   Place

   share

  • ปราสาทตาแก้ว

   ปราสาทตาแก้ว

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ศิลปะแบบคลัง ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จดี

   upload image

   views 371

   Place

   share

  • ปราสาทเจ้าสายเทวดา

   ปราสาทเจ้าสายเทวดา

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ตรงข้ามของถนนจากปราสาทธรรมานนท์ สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

   upload image

   views 365

   Place

   share

  • ปราสาทพระปิตุ

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย และ ศาสนาพุทธนิกายมหายาน สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17

   upload image

   views 364

   Place

   share

  • ปราสาทพิมานอากาศ

   ปราสาทพิมานอากาศ

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ตั้งอยู่บนฐานศิลาสูง 3 ชั้น แต่ละชั้นสูง 4 เมตรชั้นล่างสุดมีขนาดกว้าง 28 เมตรในแนวทิศใต้และเหนือ ยาว 35 เมตรในแนวทิสตะวันออกและตะวันตก

   upload image

   views 348

   Place

   share

  • ปราสาทพระขรรค์

   ปราสาทพระขรรค์

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ปราสาทพระขรรค์เป็นศาสนสถานที่ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง ตัวอาคารมีลักษณะเด่นที่การก่อสร้างด้วยศิลา 2 ชั้น โดยใช้เสาหินทรายกลมขนาดใหญ่รับน้ำหนักโครงสร้างอละคาน

   upload image

   views 343

   Place

   share

  • บารายตะวันตก

   บารายตะวันตก

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นเสมือนทะเลสาบน้ำจืด ที่ใช้เพื่อการเกษตร

   upload image

   views 334

   Place

   share

  • วัดบัตชุม

   วัดบัตชุม

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ตั้งอยู่ที่เมืองนคร ประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยปรางค์สามหลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน

   upload image

   views 328

   Place

   share

  • วัดแปรรูป

   วัดแปรรูป

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นวัดที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย

   upload image

   views 327

   Place

   share

  • ปราสาทบันทายสำเหร่

   ปราสาทบันทายสำเหร่

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ปราสาทบากอง เป็นเทวสถานฮินดู ศิลปะแบบนครวัด ภาพสลักส่วนใหญ่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์ มีการแกะลายที่ชัดเจน ลึกและหนักแน่น

   upload image

   views 315

   Place

   share

  • ปราสาทธรรมานนท์

   ปราสาทธรรมานนท์

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ปราสาทธรรมานนท์ เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนอกประตูเมืองนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

   upload image

   views 311

   Place

   share

  • ปราสาทนาคพัน

   ปราสาทนาคพัน

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ

   เป็นปราสาทขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนฐานกลมที่มีลักษณะซ้อนลดหลั่นกันลงไปเป็นชั้นๆ ชั้นสุดท้ายเป็นรูปพญานาค 7 เศียร 2 ตัว โอบล้อมฐานของปราสาทโดยหันส่วนหัวไปทางทิศตะวันออก และส่วนหาง วนอ้อมฐานมาบรรจบกันทางทิศตะวันตก ที่ฐานของปราสาทจำหลักรูปดอกบัวรองรับตัวปราสาท

   upload image

   views 306

   Place

   share

  • ปราสาทตาพรหม

   ปราสาทตาพรหม

   address อ.อังกอร์ธม จ.เสียมราฐ กัมพูชา

   ลักษณะเด่นของปราสาทตาพรหมคือมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมตัวปราสาทเป็นจำนวนมาก

   upload image

   views 302

   Place

   share

  • ปราสาทพนมบาเค็ง

   ปราสาทพนมบาเค็ง

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขาสูง สร้างในสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นศาสนาสถานฮินดู สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระศิวะ

   upload image

   views 295

   Place

   share

  • ปราสาทกระวาน

   ปราสาทกระวาน

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 เป็นปราสาทขนาดเล็ก ประกอบด้วยปรางค์ห้าหลังตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ตั้งอยู่ที่เมืองนคร ประเทศกัมพูชา

   upload image

   views 284

   Place

   share

  • ปราสาทแม่บุญตะวันตก

   ปราสาทแม่บุญตะวันตก

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นศิลปะแบบบาปวน ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 16 และถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 รัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 

   upload image

   views 264

   Place

   share

  • ปราสาทตาสม

   ปราสาทตาสม

   address อ.อังกอร์ธม, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   ปราสาทตาสม เป็นปราสาทขนาดเล็กหากเปรียบเทียบกับปราสาทตาพรหมหรือปราสาทบันทายกเดย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1724-1763) รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

   upload image

   views 262

   Place

   share

  • ยอดเขาพนมกุเลน

   ยอดเขาพนมกุเลน

   address อ.บันทายสรี, จ.เสียมราฐ, กัมพู

   เป็นสัญลักษณ์ของเขาหิมาลัย ที่มีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากธารสวรรค์

   upload image

   views 208

   Place

   share

  • ปราสาทบันทายสรี

   ปราสาทบันทายสรี

   address อ.บันทายศรี จ.เสียมราฐ ประเทศก

   ภาพแกะสลักแบบนูนต่ำซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรามเกียรติ์และตำนานมหาภารตะ แห่งอินเดีย

   upload image

   views 169

   Place

   share

  • ปราสาทพระโค

   ปราสาทพระโค

   address อ.ปราสาทบากอง, จ.เสียมราฐ, กัม

   เป็นศิลปะแบบพระโค ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 15 รัชสมัยของพระเจ้าอินทวรมันที่ 1

   upload image

   views 233

   Place

   share

  • ปราสาทโลเลย

   ปราสาทโลเลย

   address อ.ปราสาทบากอง, จ.เสียมราฐ, กัม

   เป็นศิลปะแบบพระโคและบาแค็ง ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 15 รัชสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 1

   upload image

   views 228

   Place

   share

  • ปราสาทบากอง

   ปราสาทบากอง

   address อ.ปราสาทบากอง, จ.เสียมราฐ, กัม

   ปราสาทบากอง เป็นปราสาทหินในกลุ่มปราสาทโลเลย นับเป็นปราสาทในยุคแรกๆ ของอาณาจักรขอม เป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 บากองเป็นวัดบนเขาแห่งแรกๆที่สำคัญ

   upload image

   views 130

   Place

   share

  • ปราสาทปักษีจำกรง

   ปราสาทปักษีจำกรง

   address อ.เสียมเรียฐ, จ.เสียมราฐ, กัมพ

   ปราสาทปักษีจำกรง เป็นปราสาทหินขนาดเล็ก สร้างขึ้นเป็นเทวาลัย ถวายแด่พระศิวะ ปราสาทแห่งนี้เคยมีเทวรูปพระศิวะทองคำประดิษฐานอยู่ด้วย

   upload image

   views 357

   Place

   share

  • ปราสาทพนมกรอม

   ปราสาทพนมกรอม

   address อ.เสียมเรียฐ, จ.เสียมราฐ, กัมพ

   เป็นศิลปะแบบบาแคง ศาสนาฮินดู ไศวนิกาย สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 15 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแก่เทพทั้ง 3 ในศาสนาฮินดู หรือตรีมูรติ ได้แก่ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม

   upload image

   views 327

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม