“ วัดที่สร้างโดยเจ้าสามพระยา ในพ.ศ.1967 มีชื่อเรื่องกรุพระ วัดราชบูรณะ”

วัดราชบูรณะ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยา อยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดมหาธาตุภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดทางทิศตะวันตกในแนวประธานเดียวกัน วัดราชบูรณะ โด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่นักท่องเที่ยวสามารถลงไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในกรุได้ด้วย สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือเจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 1967 วัดราชบูรณะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องการถูกกลุ่มคนร้ายจำนวนหนึ่ง ลักลอบขุดกรุภายในพระปรางค์ประธาน ในปี พ.ศ. 2499 และช่วงชิงทรัพย์สมบัติจำนวนมากมายมหาศาลหลบหนีไป ต่อมากรมศิลปากรเข้าทำการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลัง พบทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือและเครื่องทองจำนวนมากมาย

 ปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกรุถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ในปี พ.ศ. 2499 ขณะที่กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งภายในวัดมหาธาตุคนร้ายได้ลักลอบขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ ได้ของมีค่าจำนวนมาก กรมศิลปากรจึงดำเนินการขุดกรุในองค์ปรางค์ประธานอีกครั้งพบเครื่องราชูปโภคซึ่งทำด้วยทองคำ พระพิมพ์แบบต่างๆ และของมีค่าอื่นๆ เป็นจำนวนมาก กรุแรกซึ่งอยู่ในระดับบนนั้น เป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 3 เมตร บนฝาผนังมีภาพเขียนสีค่อนข้างเลือนราง แต่ยังพอจับเค้าได้ว่าเป็นชายชาวจีน 3 คน และมีอักษรภาษาจีนปรากฏอยู่ ส่วนกรุชั้นล่างนั้น เป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กพอดีตัวคน เพดานห้องเป็นทรงโค้งครึ่งวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังเลือนราง เห็นเป็นพระพุทธเจ้าหลายองค์ พระพุทธสาวก ต้นไม้และนก บางส่วนของภาพปิดทองด้วย


อยู่ใกล้วัดมหาธาตุทางทิศเหนือ

  • เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท หรือ
  • สามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย ๖๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๘๐ บาท บัตรนี้สามารถเข้าชมวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
  • เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ ๒๑.๐๐น. จะมีการส่องไฟชมโบราณสถาน

ขอบคุณ ข้อมูลบางส่วนจาก สถาบันอยุธยา

วัดราชบูรณะ อยุธยา

แชร์

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 แผนที่

รีวิว 5 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

035-246076

http://www.ayutthaya.org

4647

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 5 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 22 มิ.ย. 54

พระปรางค์ประธาน เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยม สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม ที่ให้พระปรางค์เป็นประธานของวัด  ช่องคูหาของพระปรางค์มีพระพุทธรูปยืนปูนปั้นประดิษฐานช่องละ ๑ องค์  องค์ปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ ยักษ์ เทวดา นาค
พระปรางค์ประธาน เป็นศิลปะอยุธยาสมัยแรกซึ่งนิยม สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมขอม ที่ให้พระปรางค์เป็นประธานของวัด  ช่องคูหาของพระปรางค์มีพระพุทธรูปยืนปูนปั้นประดิษฐานช่องละ ๑ องค์  องค์ปรางค์ประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑ ยักษ์ เทวดา นาค

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 22 มิ.ย. 54

ซุ้มหน้าประตูวัด เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปเป็นประจำ
ซุ้มหน้าประตูวัด เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่นักท่องเที่ยวมักจะถ่ายรูปเป็นประจำ

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 22 มิ.ย. 54

เสียค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ฝรั่ง 50 บาท
เสียค่าเข้าชม คนไทย 10 บาท ฝรั่ง 50 บาท

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 22 มิ.ย. 54

ทางเข้าวัด และวิหารได้รับความเสียหายตั้งแต่ครั้งเสียกรุง ซากที่เหลืออยู่แสดงว่าวิหารและส่วนต่างๆ ของวัดนี้ใหญ่โตมาก วิหารหลวงมีขนาดยาว ๖๓ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ด้านหน้ามีบันไดขึ้น ๓ ทาง ที่ผนังวิหารเจาะเป็นบานหน้าต่าง ปัจจุบันยังปรากฏซากของเสาพระวิหาร และฐานชุกชีพระประธานเหลืออยู่
ทางเข้าวัด และวิหารได้รับความเสียหายตั้งแต่ครั้งเสียกรุง ซากที่เหลืออยู่แสดงว่าวิหารและส่วนต่างๆ ของวัดนี้ใหญ่โตมาก วิหารหลวงมีขนาดยาว ๖๓ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ด้านหน้ามีบันไดขึ้น ๓ ทาง ที่ผนังวิหารเจาะเป็นบานหน้าต่าง ปัจจุบันยังปรากฏซากของเสาพระวิหาร และฐานชุกชีพระประธานเหลืออยู่

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 22 มิ.ย. 54

วัดราชบูรณะตั้งอยู่คู่กับวัดมหาธาตุ วัดทั้งสองอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณไม่มากนัก อีกทั้งรูปแบบแผนผังของวัดทั้งสองก็คล้ายคลึงกันมาก คือ มีองค์ปรางค์เป็นประธานอยู่ตรงกลาง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ (152 x 208.5 เมตร) องค์ปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานด้านละ 48 เมตร พระอุโบสถ (17.5 x 47.5 เมตร) และพระวิหาร (20 x 63 เมตร) วางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออกเช่นเดียวกัน แม้ขนาดก็เท่ากันเหมือนอย่างพิมพ์เดียว
วัดราชบูรณะตั้งอยู่คู่กับวัดมหาธาตุ วัดทั้งสองอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างจากพระราชวังโบราณไม่มากนัก อีกทั้งรูปแบบแผนผังของวัดทั้งสองก็คล้ายคลึงกันมาก คือ มีองค์ปรางค์เป็นประธานอยู่ตรงกลาง มีกำแพงแก้วล้อมรอบ (152 x 208.5 เมตร) องค์ปรางค์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีฐานด้านละ 48 เมตร พระอุโบสถ (17.5 x 47.5 เมตร) และพระวิหาร (20 x 63 เมตร) วางตัวตามแนวตะวันตก-ตะวันออกเช่นเดียวกัน แม้ขนาดก็เท่ากันเหมือนอย่างพิมพ์เดียว

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดมหาธาตุ อยุธยา วัดมหาธาตุ อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.19 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์เรือไทย พิพิธภัณฑ์เรือไทย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.48 กิโลเมตร

วัดธรรมิกราช วัดธรรมิกราช (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.83 กิโลเมตร

วัดพระรามและบึงพระราม วัดพระรามและบึงพระราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 0.94 กิโลเมตร

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.00 กิโลเมตร

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา (รีวิว 17 รายการ)

ห่าง 1.01 กิโลเมตร

วัดหน้าพระเมรุ วัดหน้าพระเมรุ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.05 กิโลเมตร

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.06 กิโลเมตร

วัดแม่นางปลื้ม วัดแม่นางปลื้ม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ บ้านวันเลิฟ เกสท์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

ดิ อะเวล อยุธยา ดิ อะเวล อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

มารีญา เกสเฮ้าส์ มารีญา เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ บ้านหลวงหาญ เกสเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.60 กิโลเมตร

โฮมมี ฮัท อยุธยา โฮมมี ฮัท อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.77 กิโลเมตร

โรงแรมอยุธยาธานี โรงแรมอยุธยาธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

สิปปฺ พระนครศรีอยุธยา สิปปฺ พระนครศรีอยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.99 กิโลเมตร

ศิริ เกสท์เฮ้าส์ ศิริ เกสท์เฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.02 กิโลเมตร

โทนี่ส์เพลส โทนี่ส์เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

อโยธยา อโยธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.06 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็ก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.22 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก อยุธยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

เส็งหัวแหลม เส็งหัวแหลม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.39 กิโลเมตร

ป้าพร อยุธยา ป้าพร อยุธยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.55 กิโลเมตร

ร้านลำปาง ร้านลำปาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

เจี๊ยบต้มเลือดหมู เจี๊ยบต้มเลือดหมู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.65 กิโลเมตร

ครัวร่วมใจ ครัวร่วมใจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

หลบมุม หลบมุม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.71 กิโลเมตร

เจริญรุ่งเรือง เจริญรุ่งเรือง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.91 กิโลเมตร

ข้าวต้มบางปะกง ข้าวต้มบางปะกง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.93 กิโลเมตร