เที่ยว นครราชสีมา มุมสูง

2592
เที่ยว นครราชสีมา มุมสูง เที่ยว นครราชสีมา มุมนี้ ไม่หมือนใคร
กังหันลมนี้เป็น กังหันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็น ที่ๆมีศักยภาพพลังงานลมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีลมพัดถึงสองช่วง คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมีนาคม และระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งโครงการนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ได้ใช้งบประมาณ 145 ล้านบาท สามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 4.60 ล้านหน่วยทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงได้ 1.1 ล้านลิตรต่อป... ดูเพิ่มเติม
ด้านซ้ายมือบริเวณแหล่งหินตัดเป็นเนินเขาที่มีหินทรายสีขาวอยู่ทั่วบริเวณ ปรากฏร่องรอยการสกัดหินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ และยังทิ้งร่องรอยของคมสิ่วที่ใช้เป็นเครื่องมือในการสกัด ... ดูเพิ่มเติม
ภายในวัดมีภาพลงสีแบบเงาทึบและภาพร่างเป็นรูปคนและสัตว์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ราว 4,000 ปีมาแล้ว ประกอบด้วย ภาพมนุษย์ 32 ภาพ แบ่งเป็นผู้ชาย 28 ภาพ ผู้หญิง 2 ภาพ เด็ก 1 ภาพ  ภาพสัตว์ที่สำคัญคือ ไก่ หรือ นก  ภาพสัตว์คล้ายเม่น  ภาพสัตว์คล้ายเสือและสิงโต ภาพสุนัข ภาพอาวุธ 1 ภาพ ได้แก่ คันธนูและลูกศร
รอยพระพุทธบาทอยู่่เลยจากภาพเขียนสีโบราณประมาณ 400 เมตร ท...
ดูเพิ่มเติม
อนุสรณ์สถานเทวาลัยไทรทองเทพนิมิตแห่งนี้ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูป วีรกษัตริย์ วีรกษัตรีย์ ๓ พระองค์ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ซึ่งทรงเป็นบูรพกษัตริยที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนไทยได้มาเคารพกราบไหว้ถวายสักการะแลระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของวีรกษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณต่อแผ่นดิน และร่วมกันเชิดชูพระมหาวีรกรรม เพื่อปลูกจิตสำนึกความร... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง