ทริปใกล้เคียง 'นครราชสีมา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอครบุรี'

: 1281


ปรางค์ครบุรี

ปรางค์ครบุรี

ปรางค์ครบุรีเป็นโบราณสถานสมัยขอม สร้างด้วยศิลาแลง ใช้เป็น อโรคยาศาล

1291
จัดทริปของคุณ