ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าเรือ'

: 1805วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

สถูปเจดีย์สีขาวสะอาด ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

593
วัดสะตือ

วัดสะตือ

พระนอนกลางแจ้ง องค์ใหญ่ริมแม่น้ำปาสัก

580
เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

306
ทริปของคุณ