ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าเรือ'

: 1568วัดสะตือ

วัดสะตือ

พระนอนกลางแจ้ง องค์ใหญ่ริมแม่น้ำปาสัก

386
วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

สถูปเจดีย์สีขาวสะอาด ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

362
เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

164
ทริปของคุณ