ทริปใกล้เคียง 'อยุธยา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าเรือ'

: 2279เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6

เขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10988
วัดสะตือ

วัดสะตือ

พระนอนกลางแจ้ง องค์ใหญ่ริมแม่น้ำปาสัก

1471
วัดบึงลัฏฐิวัน

วัดบึงลัฏฐิวัน

สถูปเจดีย์สีขาวสะอาด ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

988
ทริปของคุณ