ทริปใกล้เคียง 'นครราชสีมา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอบัวใหญ่'ปรางค์กู่ นครราชสีมา

ปรางค์กู่ นครราชสีมา

เป็นปรางค์เก่าแก่สมัยขอม แต่ปัจจุบันสภาพปรักหักพังไปแล้ว หลงเหลือเพียงซากฐานไม่สูงนัก 

1552
จัดทริปของคุณ