สถานที่ท่องเที่ยว

อ่างทอง

ไทย

views:28126


ทริปใกล้เคียง อ่างทอง

  • วัดสุวรรณเสวริยาราม

   วัดสุวรรณเสวริยาราม

   address ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่

   วัดสุวรรณเสวริยาราม มีสิ่งที่ น่าสนในคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน  ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ราวรัชกาลที่ 4-5 เป็นฝีมือช่างหลวง  

   upload image

   views 2253

   Place

   share

  • ศาลหลักเมืองอ่างทอง

   ศาลหลักเมืองอ่างทอง

   address ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่

   ศาลหลักเมืองอ่างทอง เป็นสถานที่สิงสถิตของเทพารักษ์ พระเสื้อเมือง และพระทรงเมือง ซึ่งจะปกป้องรักษาและปัดเป่าภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข  

   upload image

   views 2579

   Place

   share

  • วัดราชปักษี

   วัดราชปักษี

   address ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอ

   วัดราชปักษี ชมพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มีลักษณะคล้ายพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกแต่มีขนาดย่อมกว่าเล็กน้อย  

   upload image

   views 3338

   Place

   share

  • วัดอ่างทองวรวิหาร

   วัดอ่างทองวรวิหาร

   address ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่

   วัดอ่างทองวรวิหาร วัดนี้มีพระอุโบสถที่งดงาม มีพระเจดีย์ทรงระฆังประดับด้วยกระจกสีทองด้านและหมู่กุฏิทรงไทยสร้างด้วยไม้สักงดงามเป็นระเบียบซึ่งล้วนเป็นสถาปัตยกรรมตามแบบศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

   upload image

   views 3479

   Place

   share

  • วัดต้นสน

   วัดต้นสน

   address ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่า

   วัดต้นสน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณปีพุทธศักราช 2310  

   upload image

   views 3830

   Place

   share

  • หมู่บ้านทำกลอง

   หมู่บ้านทำกลอง

   address ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14

   หมู่บ้านทำกลอง เป็นหมู่บ้านทำกลองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  

   upload image

   views 3572

   Place

   share

  • วัดสระแก้ว

   วัดสระแก้ว

   address ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   วัดสระแก้ว เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่มีเด็กอยู่ในความดูแล และได้จัดตั้งคณะลิเกเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว เพื่อหารายได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าด้วย นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "สามัคคีสมาคาร" ซึ่งเป็นศูนย์โครงการทอผ้าตามพระราชประสงค์  

   upload image

   views 4770

   Place

   share

  • ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

   ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ

   address ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ เป็นประดิษฐกรรมดินเหนียว ที่สวยงามจัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกเพศทุกวัย   

   upload image

   views 3548

   Place

   share

  • วัดท่าสุทธาวาส

   วัดท่าสุทธาวาส

   address ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

   วัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา  

   upload image

   views 1913

   Place

   share

  • วัดป่าโมกวรวิหาร

   วัดป่าโมกวรวิหาร

   address ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14

   วัดป่าโมกวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของ ประเทศไทย  

   upload image

   views 2494

   Place

   share

  • วัดท่าอิฐาราม อ่างทอง

   วัดท่าอิฐาราม อ่างทอง

   address บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ อำเภอโพ

   หลวงพ่อขาว(หลวงพ่อเพชร) พระประธานในวิหาร อายุกว่า 200 ปี พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง  

   upload image

   views 343

   Place

   share

  • วังปลาวัดข่อย

   วังปลาวัดข่อย

   address ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่าง

   วังปลาวัดข่อย มีปลานานาพันธุ์ เช่น ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาเทโพ ปลาแรดปลาบึก ฯลฯ อาศัยอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่า 50,000 ตัว  

   upload image

   views 2599

   Place

   share

  • วัดโพธิ์ทอง

   วัดโพธิ์ทอง

   address ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

   วัดโพธิ์ทอง นามวัดโพธิ์ทองในพระราชพงศาวดารกล่าวว่าเป็นวัดที่กรมขุนพรพินิต หรือเจ้าฟ้าอุทุมพร เสด็จมาผนวช  

   upload image

   views 3495

   Place

   share

  • วัดขุนอินทประมูล

   วัดขุนอินทประมูล

   address ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่าง

   วัดขุนอินทประมูล ชมพระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย

   upload image

   views 5303

   Place

   share

  • พระตำหนักคำหยาด

   พระตำหนักคำหยาด

   address ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

   พระตำหนักคำหยาด ตัวอาคารตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอิฐถือปูน  

   upload image

   views 2063

   Place

   share

  • ศูนย์เจียระไนพลอย

   ศูนย์เจียระไนพลอย

   address ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่าง

   ศูนย์เจียระไนพลอย มีศูนย์รวมการเจียระไนพลอยของหมู่บ้านและมีพลอยรูปแบบต่าง ๆ ที่สวยงามเป็นจำนวนมาก  

   upload image

   views 1698

   Place

   share

  • ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

   ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม

   address ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอ

   ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม ค้างคาวแม่ไก่นี้จะออกหากินในเวลากลางคืน ส่วนเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวอยู่ตามกิ่งไม้เป็นสีดำพรืดมองเห็นแต่ไกล  

   upload image

   views 1509

   Place

   share

  • หมู่บ้านจักสาน

   หมู่บ้านจักสาน

   address ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่าง

   หมู่บ้านจักสาน อ่างทองเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านการจักสานมาช้านาน ชาวบ้านในจังหวัดอ่างทองรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเครื่องจักสาน เครื่องหวาย เครื่องจักสานไม้ไผ่

   upload image

   views 1325

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

   อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว

   address ถ.ปู่ดอก-ปู่ทองแก้ว ต.ไผ่จำศีล

   อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ประดิษฐานอยู่ที่หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญ สร้างเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษแห่งบ้านโพธิ์ทะเล ทั้งสองท่านที่ได้สละชีวิต เป็นชาติพลีในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจันอย่างกล้าหาญ  

   upload image

   views 2546

   Place

   share

  • วัดเขียน

   วัดเขียน

   address ถ.กองช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิ

   วัดเขียน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ภายใน พระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังที่งดงาม วิหารพระขาว และเจดีย์โบราณ เป็นแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย(หน้าวิหารพระขาว)  

   upload image

   views 2729

   Place

   share

  • วัดม่วง อ่างทอง

   วัดม่วง อ่างทอง

   address ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่า

   วัดม่วงอ่างทอง พระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก และพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

   upload image

   views 3791

   Place

   share

  • วัดไชโยวรวิหาร

   วัดไชโยวรวิหาร

   address ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140

   วัดไชโยวรวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท  เดิมเป็นวัดราษฏร์โบราณสร้างมาแต่ครั้งใดไม่ปรากฏ  

   upload image

   views 1960

   Place

   share

  • วัดสระเกษ

   วัดสระเกษ

   address ถ.เทศบาล 29 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ

   วัดสระเกษ เป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา ต.ชัยภูมิ นี้เดิมชื่อ บ้านสระเกศ ขึ้นอยู่กับแขวงเมืองวิเศษชัยชาญ

   upload image

   views 1554

   Place

   share

  • วัดบ้านพราน

   วัดบ้านพราน

   address ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1

   วัดบ้านพราน มีประวัติเล่าต่อกันมาว่าพระพุทธรูปศิลาแลงในพระวิหารนั้น พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นผู้สร้างที่เมืองสุโขทัย แล้วถอดเป็นชิ้นมาประกอบเป็นองค์ที่วัดบ้านพราน  

   upload image

   views 1941

   Place

   share

  • บ้านทรงไทยจำลอง

   บ้านทรงไทยจำลอง

   address ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 141

   บ้านทรงไทยจำลอง เป็นแหล่งทำส่วนประกอบของบ้านทรงไทยแบบต่างๆ  

   upload image

   views 1518

   Place

   share

  • บ้านคูเมือง

   บ้านคูเมือง

   address ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 1

   บ้านคูเมือง ที่บ้านคูเมืองนี้นักโบราณคดีได้สำรวจพบซากเมืองโบราณที่สันนิษฐานว่าเป็น ชุมชนสมัยทวาราวดี มีร่องรอยเหลือเพียงคูเมืองขนาดกว้างกับเนินดิน

   upload image

   views 1457

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง