ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'เมะนาชิ'

: 2267อุทยานแห่งชาติชิเระโตะโกะ

อุทยานแห่งชาติชิเระโตะโกะ

อุทยานแห่งชาติชิเระโตโกะ (Shiretoko National Park) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือเชิงอนุรักษ์ของญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การยูเนสโก ในปี 2005

558
น้ำตกโอชินโคชิน

น้ำตกโอชินโคชิน

น้ำตกโอชินโคชิน(Waterfall of Oshinkoshin)สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 100 น้ำตกที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 8 สถานที่ที่สวยที่สุดในชิเรโทโกะ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิเรโทโกะ

1096
เส้นทางชิเรโทโกะ

เส้นทางชิเรโทโกะ

เส้นทางชิเรโทโกะ(Shiretoko Pass) ถนนที่สวยงามซึ่งคดเคี้ยวผ่านคาบสมุทรชิเรโทโกะในฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เส้นทางนี้มีชื่อเสียงในด้านธรรมชาติที่สวยงามบริสุทธิ์ สัตว์ป่ามากมาย

914
ยอดเขาราอุสุ

ยอดเขาราอุสุ

ยอดเขาราอุสุ (Mount Rausu)เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานชิเรโตโกะเป็น 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น ด้วยระดับความสูง 1,661 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

107
ทริปของคุณ