ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'เมะนาชิ'

: 1710อุทยานแห่งชาติชิเระโตะโกะ

อุทยานแห่งชาติชิเระโตะโกะ

อุทยานแห่งชาติชิเระโตโกะ ญี่ปุ่น นอกจากเป็นประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี และเป็นประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้จักญี่ปุ่นและหลงรักจนทำให้อยากเดินทางไปญี่ปุ่น นั่นก็คือ ความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามในทุกฤดู 

449
น้ำตกโอชินโคชิน

น้ำตกโอชินโคชิน

น้ำตกโอชินโคชิน

980
ยอดเขาเราสุ ดาเกะ Mount Rausu

ยอดเขาเราสุ ดาเกะ Mount Rausu

ยอดเขาเราสุ ดาเกะ Mount Rausu

12
ทริปของคุณ