ทริปใกล้เคียง 'พังงา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทับปุด'

: 927


วัดราษฎร์อุปถัมภ์

วัดราษฎร์อุปถัมภ์

พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ระพุทธอัฐมงคลชัยนาคปรก เจ้าแม่กวนอิม  

1991
น้ำตกเต่าทอง

น้ำตกเต่าทอง

น้ำใส ร่มรื่น บรรยากาศดี

1789
จัดทริปของคุณ