ทริปใกล้เคียง 'พังงา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอทับปุด'

: 1823วัดราษฎร์อุปถัมภ์

วัดราษฎร์อุปถัมภ์

พระธาตุเจดีย์เทพนิมิต ระพุทธอัฐมงคลชัยนาคปรก เจ้าแม่กวนอิม  

2236
น้ำตกเต่าทอง

น้ำตกเต่าทอง

น้ำใส ร่มรื่น บรรยากาศดี

2107
ทริปของคุณ