ทริปใกล้เคียง 'นครราชสีมา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอปักธงชัย'

: 2829เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนลำพระเพลิง

เขื่อนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่สำคัญคอยหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนกว่า 3 อำเภอโดยรอบของจังหวัดนครราชสีมา ในอดีต เขื่อนแห่งนี้เป็นสถานที่ประทับที่โปรดปราณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครั้งใดที่พระองค์เสด็จประพาสอีสานจะเสด็จมาประทับ ณ บ้านพักรับรองของกรมชลประทานเขื่อนลำพระเพลิงเสมอ

3347
จิมทอมป์สัน ฟาร์ม

จิมทอมป์สัน ฟาร์ม

จิมทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1364
กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ

กู่เกษมหรือปราสาทบึงคำ

ชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของกู่เกษม

2373
วัดหน้าพระธาตุ

วัดหน้าพระธาตุ

โบสถ์มีภาพเขียนฝาผนังสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีเจดีย์ศิลปะแบบลาว มีงานนมัสการวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

2196
ทริปของคุณ