ทริปใกล้เคียง 'ชุมพร'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพะโต๊ะ'

: 3458น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวโหลม

น้ำตกเหวโหลม เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ และเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดมีความสูงประมาณ 40 เมตร กว้าง ประมาณ 25 เมตร

2615
ทริปของคุณ