ทริปใกล้เคียง 'เชียงใหม่'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสันทราย'

: 1763วัดสันทรายมูล

วัดสันทรายมูล

วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

588
วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ

วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ

วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

33
ทริปของคุณ