ทริปใกล้เคียง 'เชียงใหม่'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสันทราย'

: 2074วัดสันทรายมูล

วัดสันทรายมูล

วัดสันทรายมูล อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

714
วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ

วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ

วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

143
ทริปของคุณ