ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'อุสุ'

: 2564ทะเลสาบโทยะ

ทะเลสาบโทยะ

ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบชื่อดังขนาดใหญ่

791
Nakanoshima Cruise Pier

Nakanoshima Cruise Pier

Nakanoshima Cruise Pier  ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ (Lake Toya Cruising)

201
ภูเขาไฟอุสุ

ภูเขาไฟอุสุ

ภูเขาไฟอุสุ Mount Usu ภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีอายุกว่า 20,000 ปีมาแล้ว มีความสูง 737 เมตร

169
ภูเขาไฟโชวะชินซัน

ภูเขาไฟโชวะชินซัน

ภูเขาไฟโชวะชินซัน Shōwa-shinzan ภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ มีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหว และดันตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลีบริเวณเชิงเขาอุสุ สูง 290 เมตร 

145
กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า

กระเช้าลอยฟ้า Uzuzan Ropeway

126
พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ (Ainu Museum)ความเป็นมาของชนเผ่าไอนุ ชนพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะฮอกไกโดก่อนที่ชาวญี่ปุ่นจะเข้ามาถึง

121
หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ

หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ

หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ (Masao Mimatsu Memorial Hall)

119
สวนหมี่โชวะชินซัง

สวนหมี่โชวะชินซัง

สวนหมี่โชวะชินซัง  (Showa Shinzan Bear Ranch)  

109
ทริปของคุณ