ทริปใกล้เคียง 'ฮอกไกโด'

ท่องเที่ยว 'อุสุ'

: 2046ทะเลสาบโทยะ  Lake Toya

ทะเลสาบโทยะ Lake Toya

ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบชื่อดังขนาดใหญ่

651
Nakanoshima Cruise Pier

Nakanoshima Cruise Pier

Nakanoshima Cruise Pier  ล่องเรือชมทะเลสาบโทยะ (Lake Toya Cruising)

63
หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ

หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ

หอที่ระลึกมาซาโอะ มิมัตสึ (Masao Mimatsu Memorial Hall)

39
กระเช้าลอยฟ้า Uzuzan Ropeway

กระเช้าลอยฟ้า Uzuzan Ropeway

กระเช้าลอยฟ้า Uzuzan Ropeway

38
ภูเขาไฟอุสุ Mount Usu

ภูเขาไฟอุสุ Mount Usu

ภูเขาไฟอุสุ Mount Usu

35
พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ  Ainu Museum

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ Ainu Museum

พิพิธภัณฑ์ชนพื้นเมืองไอนุ (Ainu Museum)

30
สวนหมี่โชวะชินซัง   Showa Shinzan Bear Ranch

สวนหมี่โชวะชินซัง Showa Shinzan Bear Ranch

สวนหมี่โชวะชินซัง  (Showa Shinzan Bear Ranch)  

27
ภูเขาไฟโชวะชินซัน Shōwa shinzan

ภูเขาไฟโชวะชินซัน Shōwa shinzan

ภูเขาไฟโชวะชินซัน Shōwa-shinzan

26
ทริปของคุณ