พระพุทธรูปองค์ใหญ่แห่งชมพูทวีป

1113
รวมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในอินเดีย
วัดติกเซ่ย์ (Thiksey Monastery) วัดติกเซ่ย์ ตั้งอยู่บนยอดเขา ในหมู่บ้านติกเซ่ย์ สร้างกลางศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายลามะหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ
ลักษณะคล้าย พระราชวังโพธาลาเมืองลาซา ของธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ 19 กิโลเมตร ภายในวัดมีโครงสร้างทางเดินค่อนข้างซับซ้อน มีผลงานศิลปะจิตรกรรมฝาผนังแสดงหลักธรรม 
สิ่งที่น่าสนใจที่สุด เห็นจะได้ แก่ พระศรีอริยเมตไตย์ (Maitreya Buddha) ซ...
ดูเพิ่มเติม
วัดดิสกิต (Diskit Monastery หรือ Diskit Gompa) วัดพุทธทิเบต(ลามะหมวกเหลือง) ในหุบเขานูบร้า สร้างโดย Changzem Tserab Zangpo, สาวก ของท่าน Tsong Khapa (พระลามะ), ผู้ก่อตั้งนิกายลามะหมวกเหลือ, ในศตวรรษที่ 14 ที่นี่เป็นสาขาหนึ่งของวัดติกเซ่ย์ (Thiksey Monastery)
อาณาเขตวัดดิสกิต แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนลานและพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตย์ เป็น บริเวณที่สร้างใหม่ขยายแยกส่วนมาจากตัววิหารและส่วนของสังฆกรรมซ...
ดูเพิ่มเติม
องค์พระพุทธรูปสูง 80 ฟุต (25 เมตร) มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 พิธีถวายเครื่องบูชาได้รับการถวายพิธิเปิดโดยองค์ดาไลลามะที่ 14 
ภายใต้คำขวัญ "การเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลก" ใช้เวลาถึงเจ็ดปีในการสร้างพระพุทธรูปนี้ ด้วยอิฐกว่า 120,000 ก้อน
รายล้อมสองด้านขนาบด้วยรูปปั้นพระอรหันต์ที่ทำจากหินทรายแดงขนาบสองฝั่ง แบ่งเป็น ซ้ายฝ่ายปัญญา และขวาฝ่ายอธิฤทธิ์
พระอรหันต์ฝ่ายปัญญา เช่น พระ...
ดูเพิ่มเติม
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 80 ฟุต ยื่นตระหง่านข้างวัดไทยสารนาถ นับว่าเป็น 1 ใน พระพุทธรูปที่สูงที่สุดองค์หนึงในประเทศอินเดีย... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง