สถานที่ท่องเที่ยว

นครปฐม

ไทย

views:29993


ทริปใกล้เคียง นครปฐม

  • พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

   พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นตึก 2 ชั้น แบบตะวันตกฉาบสีไข่ไก่ หลังคามุงกระเบื้องสีแดง

   upload image

   views 2160

   Place

   share

  • อนุสาวรีย์ย่าเหล

   อนุสาวรีย์ย่าเหล

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   อนุสาวรีย์ย่าเหล รูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าตัวจริงของสุนัข ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

   upload image

   views 2118

   Place

   share

  • พระร่วงโรจนฤทธิ์

   พระร่วงโรจนฤทธิ์

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระร่วงโรจนฤทธิ์ ประดิษฐานในซุ้มวิหารทางทิศเหนือหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6

   upload image

   views 2818

   Place

   share

  • เนินวัดพระงาม

   เนินวัดพระงาม

   address ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐ

   เนินวัดพระงาม เป็นที่พบซากพระเจดีย์ที่มีขนาดสูงใหญ่วัดหนึ่งในสมัยทวาราวดี

   upload image

   views 2264

   Place

   share

  • พระตำหนักทับแก้ว

   พระตำหนักทับแก้ว

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระตำหนักทับแก้ว  เคยเป็นที่ประทับในฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

   upload image

   views 2035

   Place

   share

  • พระปฐมเจดีย์

   พระปฐมเจดีย์

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระปฐมเจดีย์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

   upload image

   views 5286

   Place

   share

  • พระตำหนักทับขวัญ

   พระตำหนักทับขวัญ

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระตำหนักทับขวัญ เรือนไทยภาคกลางที่อาจเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบที่สุด

   upload image

   views 11938

   Place

   share

  • วัดดอนยายหอม

   วัดดอนยายหอม

   address ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นค

   วัดดอนยายหอม อดีตชาวบ้านเรียกว่า วัดโคกยายหอม ถือเป็นวัดชื่อดังในนครปฐมอีกแห่งหนึ่ง

   upload image

   views 926

   Place

   share

  • วัดเนินยายหอม

   วัดเนินยายหอม

   address ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นค

   วัดเนินยายหอม เสาศิลานี้ตอนบนมีง่ามสำหรับวางพระเสมาธรรมจักร เป็นแบบเดียวกับที่พบในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์วัดพระงาม วัดพระประโทณ และพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันเสาศิลานี้อยู่ที่วัดดอนยายหอม

   upload image

   views 1923

   Place

   share

  • พระราชวังสนามจันทร์

   พระราชวังสนามจันทร์

   address ต.สนามจันทร์ อ.เมืองนครปฐม จ.น

   พระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

   upload image

   views 4040

   Place

   share

  • เทวาลัยคเณศร์

   เทวาลัยคเณศร์

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   เทวาลัยคเณศร์ หรือบางทีเรียกกันว่า ศาลพระพิฆเณศร์  สร้างขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระคเณศวร์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งศิลปะ

   upload image

   views 1694

   Place

   share

  • พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์

   พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์

   address ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐ

   พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์  เป็นศาลาโถงรูปทรงไทยใหญ่กว้างขวาง ยกสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตร

   upload image

   views 1485

   Place

   share

  • วัดพระประโทณเจดีย์

   วัดพระประโทณเจดีย์

   address 78 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เ

   วัดพระประโทณเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร องค์พระประโทณเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยทวารวดี

   upload image

   views 3366

   Place

   share

  • พระที่นั่งวัชรีรมยา

   พระที่นั่งวัชรีรมยา

   address ต.ถนนขาด อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐ

   พระที่นั่งวัชรีรมยา เป็นตึก 2 ชั้น สร้างงดงามมากด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทย

   upload image

   views 1728

   Place

   share

  • พระที่นั่งพิมานปฐม

   พระที่นั่งพิมานปฐม

   address ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ

   พระที่นั่งพิมานปฐม  เป็นพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังสนามจันทร์

   upload image

   views 1901

   Place

   share

  • วัดพระเมรุ

   วัดพระเมรุ

   address ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นค

   วัดพระเมรุ สิ่งที่พบในบริเวณวัดพระเมรุมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ พระกร พระเพลา พระหัตถ์ของพระพุทธรูปศิลา

   upload image

   views 1718

   Place

   share

  • สวนสามพราน

   สวนสามพราน

   address ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73

   สวนสามพราน การแสดงโชว์สวนดอกไม้สวย

   upload image

   views 2893

   Place

   share

  • ตลาดดอนหวาย

   ตลาดดอนหวาย

   address ต.บางระทึก อ. สามพราน จ.นครปฐม

   ตลาดดอนหวาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ความยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร อยู่ติดกับวัดคงคารามดอนหวาย

   upload image

   views 4031

   Place

   share

  • วัดไร่ขิง

   วัดไร่ขิง

   address ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 7

   วัดไร่ขิง  เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี นิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงกันอยู่เสมอ

   upload image

   views 2530

   Place

   share

  • วัดปรีดาราม

   วัดปรีดาราม

   address ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม

   วัดปรีดาราม มีตำนานประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ที่สุด ปรากฏกำเนิดยอดแห่งเกจิอาจารย์

   upload image

   views 3125

   Place

   share

  • ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

   ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

   address ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กิโลเมต

   ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน ชมการแสดงช้างประกอบเสียง แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย การแสดงจับจระเข้โชว์ด้วยมือเปล่า มายากลโชว์  นั่งช้างท่องอุทยาน  ถ่ายรูปกับจ้าวป่า

   upload image

   views 2890

   Place

   share

  • วัดธรรมปัญญาบางม่วง

   วัดธรรมปัญญาบางม่วง

   address 108 บ้านบางม่วง ต.บางช้าง อ.สา

   วัดธรรมปัญญาบางม่วง วัดที่อยู่ในนิกายมหายานแห่งเดียวของจังหวัดนครปฐม

   upload image

   views 6822

   Place

   share

  • นาบัว ลุงแจ่ม Uncle Jam s lotus field

   นาบัว ลุงแจ่ม Uncle Jam s lotus field

   address 61, หมู่ 3 ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเ

   "นาบัวลุงแจ่ม" ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมนาบัวตัดดอก เรียนรู้การทำนาบัว พายเรือเก็บบัวกลางบึง เรียนรู้การพับกลีบดอกบัว

   upload image

   views 239

   Place

   share

  • พุทธมณฑล

   พุทธมณฑล

   address ต.ศาลายา, อ.พุทธมณฑล, จ.นครปฐม

   วิหารพุทธมณฑล เป็นอาคารชั้นเดียว สร้างแบบสถาปัตยกรรมไทยตามแบบวิหารของวัดราชาธิราช ผนังวิหารทำเป็น 2 ชั้น เพื่อให้ประตูหน้าต่าง เลื่อนเข้าภายในกำแพงได้ ภายในปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน

   upload image

   views 3197

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

   address ๔๓/๒ หมู่ ๑ ถนนบรมราชชนนี (ปิ่

   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็น พิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดง หุ่นขี้ผึ้ง ที่หล่อจาก ไฟเบอร์กลาส แห่งแรกของประเทศไทย

   upload image

   views 4053

   Place

   share

  • วัดศรีมหาโพธิ์

   วัดศรีมหาโพธิ์

   address ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นค

   วัดศรีมหาโพธิ์  ชมวิหารหลวงพ่อแดง เป็นพระพุทธรูปนอน (ชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อแดง) 

   upload image

   views 1786

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

   พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก

   address 10/3 ม.1 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศร

   พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก นกฮูก ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ ชมของสะสมที่เป็นตัว นกฮูก

   upload image

   views 1050

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง