ทริปใกล้เคียง 'ตราด'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเขาสมิง'

: 918


วัดแสนตุ้ง

วัดแสนตุ้ง

วัดแสนตุ้ง

2019
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย  

1497
จัดทริปของคุณ