ทริปใกล้เคียง 'ตราด'

ท่องเที่ยว 'อำเภอเขาสมิง'

: 1605วัดแสนตุ้ง

วัดแสนตุ้ง

วัดแสนตุ้ง

2654
วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดเมืองเก่าแสนตุ่ม

วัดแสนตุ่ม โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ มีลักษณะเป็นเนินดิน มีต้นไม้ปกคลุม มีแท่งหินวางอยู่เรียงราย  

1661
ทริปของคุณ