ทริปใกล้เคียง 'สตูล'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าแพ'

: 2485วัดสวนเทศ

วัดสวนเทศ

วัดสวนเทศ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

338
ทริปของคุณ