ทริปใกล้เคียง 'ชลบุรี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพานทอง'

: 2547วัดวรพรตสังฆาวาส

วัดวรพรตสังฆาวาส

วัดวรพรตสังฆาวาส ขอพรหลวงพ่อโต หลวงพ่อบัวเข็ม

793
ทริปของคุณ