ทริปใกล้เคียง 'นครราชสีมา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอพิมาย'

: 3214อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์

วีรสตรี นางสาวบุญเหลือ ครั้งศึกเจ้าอนุวงศ์ จากเวียงจันทร์

4152
ปราสาทหินพิมาย

ปราสาทหินพิมาย

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ปราสาทหินที่ใหญที่สุด เป็นโบราณสถานสมัยอาณาจักรขอมที่ใหญ่โตและงดงามมาก

3874
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมอีสานในอดีต

2564
ไทรงาม

ไทรงาม

สถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว มีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย โดยเฉพาะผัดหมี่พิมายที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวจันทบุรี

2303
ทริปของคุณ