สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองแม่ฮ่องสอน

  • ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

   ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

   address บ้านรวมไทย หมู่ที่ 5 ต.หมอกจำแ

   ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในเมืองไทยเปรียบได้กับ นิวซีแลนด์เมืองไทย

    

   views 7394

   Place

   share

  • ตลาดสายหยุด

   ตลาดสายหยุด

   address ในเทศบาลเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอ

   ตลาดสายหยุด ตลาดยามเช้าวายเร็ว จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของชาวเขา และชาวไทใหญ่ แนะนำโจ๊กเสวย ร้านอร่อย

    

   views 5515

   Place

   share

  • บ้านรักไทย

   บ้านรักไทย

   address บ.รักไทย หมู่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ.

   บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนานอดีตทหารจีนคณะชาติ เที่ยวชิมชาจีน(ยูนนาน) เหมือนที่ดอยแม่สลอง ทานอาหารจีนยูนนาน ขาหมูหมั่นโถว

    

   views 5255

   Place

   share

  • วัดพระธาตุ ดอยกองมู

   วัดพระธาตุ ดอยกองมู

   address ดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.

   วัดพระธาตุ ดอยกองมู พระเจดีย์องค์ใหญ่  พระธาตุเจดีย์องค์เล็ก  ชมวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

    

   views 4346

   Place

   share

  • วัดก้ำก่อ

   วัดก้ำก่อ

   address เชิงดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

   วัดก้ำก่อ สิงห์คู่ 2 ตัวหน้าวัด ซุ้มประตูหลังคาซ้อนชั้นตกแต่งลวยลายฉลุสังกะสีอย่างวิจิตรบรรจง-ศิลปะพม่า

    

   views 3937

   Place

   share

  • วัดหัวเวียง

   วัดหัวเวียง

   address วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ. เมืองแม

   วัดหัวเวียง พระเจ้าพาราละแข่ง หรือ พระมหามุนี   และมักเป็นที่จัดงานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่ตลอดปี

    

   views 3926

   Place

   share

  • วัดจองคำ

   วัดจองคำ

   address อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

   วัดจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ มีศิลปะแบบต่างๆ ที่แปลกและงดงาม หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท

    

   views 3918

   Place

   share

  • เขื่อนผลิตไฟฟ้า พลังน้ำผาบ่อง

   เขื่อนผลิตไฟฟ้า พลังน้ำผาบ่อง

   address ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ไปทา

   เขื่อนผลิตไฟฟ้า พลังน้ำผาบ่อง เป็นเขื่อนกั้นลำน้ำ แม่ระมาด และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

    

   views 3907

   Place

   share

  • กะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย

   กะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย

   address บ.ในสอย ต.ปางหมู่ อ.เมืองแม่ฮ่

   กะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย เยือนถิ่นกะเหรี่ยง ชมวิถีชีวิต กะเหรี่ยงคอยาว หูยาว ในหมู่บ้าน  พร้อมซื้อของที่ระลึก

    

   views 3864

   Place

   share

  • วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน

   วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน

   address เชิงดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

   วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน พระนอนองค์ใหญ่ สร้างด้วยศิลปะไทยใหญ่ และเป็นพระนอนองค์ขนาดยาว 12 เมตร ซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามมาก

    

   views 3805

   Place

   share

  • จุดชมวิวผาบ่อง

   จุดชมวิวผาบ่อง

   address อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

   จุดชมวิวผาบ่อง สามารถมองจากบนจุดชมวิว มาเห็นถนนด้านล่างที่สวยงามมีธรรมชาติล้อมรอบ

    

   views 3622

   Place

   share

  • หนองจองคำ

   หนองจองคำ

   address สวนสาธารณะกลาง อ.เมืองแม่ฮ่องส

   หนองจองคำ สวนสาธารณซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี ใช้จัดงานลอยกระทง "ยี่เปง"และประเพณีสำคัญๆ

    

   views 3348

   Place

   share

  • วนอุทยานถ้ำปลา

   วนอุทยานถ้ำปลา

   address บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา ทางหลวง 10

   วนอุทยานถ้ำปลา ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เรียกชื่อ ว่าปลามุงหรือปลาคังหรือปลาพลวงเป็นปลามีเกล็ดขนาดใหญ่ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์พ

    

   views 3221

   Place

   share

  • น้ำตกผาเสื่อ

   น้ำตกผาเสื่อ

   address ต.เพหมอกจาม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

   น้ำตกผาเสื่อ  น้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำมาก อยู่ระหว่างทางไปพระตำหนักปางตอง ไหลมาจากประเทศพม่า

    

   views 3176

   Place

   share

  • ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

   ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

   address บ้านเก่า ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือ

   ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นร้าน ร.ส.พ. พิพิธภัณฑ์นิทรรศการ ฯ

    

   views 2943

   Place

   share

  • โครงการหลวงปางตอง

   โครงการหลวงปางตอง

   address ปางตอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่

   โครงการหลวงปางตอง เป็นโครงการหลวง เน้นสร้างเสริมอาชีพคนพื้นเมือง ลดการทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น

    

   views 2827

   Place

   share

  • เรือนประทับแรมโป่งแดง

   เรือนประทับแรมโป่งแดง

   address อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอ

   เรือนประทับแรมโป่งแดง สถานที่ท่องเที่ยวแบบพักผ่อน ระหว่างทางขึ้นไป ปางอุ๋ง

    

   views 2650

   Place

   share

  • บ้านน้ำเพียงดิน

   บ้านน้ำเพียงดิน

   address บ้านน้ำเพียงดิน อ.เมืองแม่ฮ่อง

   บ้านน้ำเพียงดิน หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ติดชายแดนไทย-พม่า

    

   views 2311

   Place

   share

  • บ่อน้ำร้อนผาบ่อง

   บ่อน้ำร้อนผาบ่อง

   address หมู่ที่ 1 ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ

   บ่อน้ำร้อนผาบ่อง จัดสถานที่ไว้อย่างสวยงาม และมีห้องอาบน้ำไว้บริการ และในบริเวณใกล้เคียงก็มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

    

   views 2036

   Place

   share

  • พระตำหนักปางตอง

   พระตำหนักปางตอง

   address เพหมอกจาม อ. เมืองแม่ฮ่องสอน

   พระตำหนักปางตอง สวนไม้ดอกเมืองหนาว ทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ และผ้าทอจากขนแกะ แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ สวนทดลองเลี้ยงสัตว์ป่า เช่น เก้ง

    

   views 1852

   Place

   share

  • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

   ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

   address ต.คำช่อง อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ.

   ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน เปิดกลางคืน ช่วงเทศกาลฤดูหนาว จะคึกคักเป็นพิเศษ

    

   views 1693

   Place

   share

  • สะพานซูตองเป้

   สะพานซูตองเป้

   address ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

   ซูตองเป้ สะพานไม้แห่งศรัทธา สะพานไม้ไผ่ยาวที่สุดในประเทศไทย ณ เมืองสามหมอก จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    

   views 1464

   Place

   share

  • วัดจองกลาง

   วัดจองกลาง

   address อยู่เคียงข้าง กับวัดจองคำ อ.เม

   วัดจองกลาง วัดสำคัญของจังหวัด อยู่คู่วัดจองคำ ริมหนองน้ำ สร้างเป็นศิลปะแบบพม่า

    

   views 1383

   Place

   share

  • หมู่บ้านรวมไทย

   หมู่บ้านรวมไทย

   address อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอ

   หมู่บ้านรวมไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูหนาว จะมีความสวยงามมากที่สุด แต่ที่นี่ก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ทั้งปี

    

   views 1361

   Place

   share

  • ภูโคลน

   ภูโคลน

   address บ้านปางหมู ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง

   ภูโคลน ชมบ่อโคลนเดือด เข้าสปาพอกโคลน

    

   views 694

   Place

   share

  • บ้านห้วยเสือเฒ่า

   บ้านห้วยเสือเฒ่า

   address บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เม

   บ้านห้วยเสือเฒ่า รู้จักกับกะเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด

    

   views 584

   Place

   share

  • โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย

   โครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย

   address บนพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำปาย บ้าน

   ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เริ่มดำเนินการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา ในลักษณะของ “ศูนย์พัฒนา” โดยดำเนินการศึกษาค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรเป็นหลัก

    

   views 398

   Place

   share

  • โรงแรมพานอรามา

   โรงแรมพานอรามา

   address 51 ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ....

   อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย ใกล้สนามบิน ,ท...

   views 994

   Place

   share

  • ใบหยก ชาเลต์

   ใบหยก ชาเลต์

   address 90 ถ. ขุนลุมประพาส จองคำ เมือง...

   ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน, โรงแรม, ราคาถูก

   views 2090

   Place

   share

  • โรงแรมงามตา

   โรงแรมงามตา

   address 5/9 ถ.ขุนลุมประพาส, ต.จองคำ อ....

   โรงแรมงามตา (Ngamta Hotel)  ตั้งอยู่บริเวณ...

   views 723

   Place

   share

  • วิวพอยท์ ลอดจ์

   วิวพอยท์ ลอดจ์

   address 60/5 หมู่ที่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือ...

   วิวพอยท์ ลอดจ์ โดดเด่นในใจกลางย่านความโรแม...

   views 616

   Place

   share

  • ลีไวน์รักไทย

   ลีไวน์รักไทย

   address 3 หมู่ 6 บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป...

   ร้านอาหารจีนยูนนาน แนะนำโดยสื่อมวลชน อาทิ ช่อง ...

   views 1439

   Place

   share

  • จี๋หลี

   address 1 หมู่ 6 หมู่บ้านรักไทย ต.หมอก...

   เมนูแนะนำ:ไก่ตุ๋นยาจีน, ขาหมูยูนนาน, ผัดเห็ดหอมสด, ยำใบชาสด, หมูพันปี

   views 438

   Place

   share

  • โจ๊กเสวย

   address ตลาดเทศบาล อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอ...

   แมนูแนะนำ โจ๊กเสวย

   views 426

   Place

   share

  • โรงแรมพานอรามา

   โรงแรมพานอรามา

   51 ถ. ขุนลุมประพาส ต. จองคำ อ....

   อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย ใกล้สนามบิน ,ท...

   994

   Place

  • กิมส์ รีสอร์ท

   กิมส์ รีสอร์ท

   133/7 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.เเม่ฮ...

   กิมส์ รีสอร์ท เพียง 5 นาทีจากสนามบิน หรือจากใจก...

   2042

   Place

  • ใบหยก ชาเลต์

   ใบหยก ชาเลต์

   90 ถ. ขุนลุมประพาส จองคำ เมือง...

   ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน, โรงแรม, ราคาถูก

   2090

   Place

  • โรงแรมงามตา

   5/9 ถ.ขุนลุมประพาส, ต.จองคำ อ....

   โรงแรมงามตา (Ngamta Hotel)  ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

   723

   Place

  • อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอ...

   149 หมู่ 8 ปางหมู่ อ.เมือง, แม...

   อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท ให้บริการห้องพักที่สะดวกสบาย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

   817

   Place

  • ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท

   3 หมู่ 6 หมู่บ้านรักไทย, ต.หมอ...

   ลีไวน์รักไทย รีสอร์ท สัมผัสบรรยากาศสบายๆ และมีวิวที่สวยงามของทะเลสาบ

   4041

   Place

  • ริมธาร รีสอร์ท

   19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ....

   ริมธาร รีสอร์ท (Rimtarn Resort) ที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ห่างจากสนามบินแม่ฮ่องสอนเพียง 5 นาที  

   729

   Place

  • วิวพอยท์ ลอดจ์

   60/5 หมู่ที่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือ...

   วิวพอยท์ ลอดจ์ โดดเด่นในใจกลางย่านความโรแมนติค 

   616

   Place

  • พระตำหนักปางตอง

   พระตำหนักปางตอง

   เพหมอกจาม อ. เมืองแม่ฮ่องสอน ...

   พระตำหนักปางตอง สวนไม้ดอกเมืองหนาว ทุ่งหญ้าเลี้...

   1852

   Place

  • จุดชมวิวผาบ่อง

   จุดชมวิวผาบ่อง

   อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน...

   จุดชมวิวผาบ่อง สามารถมองจากบนจุดชมวิว มาเห็นถนน...

   3622

   Place

  • วนอุทยานถ้ำปลา

   วนอุทยานถ้ำปลา

   บ้านห้วยผา ต.ห้วยผา ทางหลวง 10...

   วนอุทยานถ้ำปลา ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้...

   3221

   Place

  • วัดจองกลาง

   วัดจองกลาง

   อยู่เคียงข้าง กับวัดจองคำ อ.เม...

   วัดจองกลาง วัดสำคัญของจังหวัด อยู่คู่วัดจองคำ ร...

   1383

   Place

  • น้ำตกผาเสื่อ

   น้ำตกผาเสื่อ

   ต.เพหมอกจาม อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ...

   น้ำตกผาเสื่อ  น้ำตกขนาดใหญ่มีน้ำมาก อยู่ระ...

   3176

   Place

  • วัดจองคำ

   วัดจองคำ

   อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน...

   วัดจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โด...

   3918

   Place

  • ภูโคลน

   ภูโคลน

   บ้านปางหมู ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง...

   ภูโคลน ชมบ่อโคลนเดือด เข้าสปาพอกโคลน

   694

   Place

  • หนองจองคำ

   หนองจองคำ

   สวนสาธารณะกลาง อ.เมืองแม่ฮ่องส...

   หนองจองคำ สวนสาธารณซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีหน...

   3348

   Place

  • วัดหัวเวียง

   วัดหัวเวียง

   วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ. เมืองแม...

   วัดหัวเวียง พระเจ้าพาราละแข่ง หรือ พระมหามุนี &...

   3926

   Place

  • วัดก้ำก่อ

   วัดก้ำก่อ

   เชิงดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน...

   วัดก้ำก่อ สิงห์คู่ 2 ตัวหน้าวัด ซุ้มประตูหลังคา...

   3937

   Place

  • บ้านรักไทย

   บ้านรักไทย

   บ.รักไทย หมู่ 6 ต.หมอกจำแป่ อ....

   บ้านรักไทย หมู่บ้านชาวจีนยูนานอดีตทหารจีนคณะชาต...

   5255

   Place

  • ลีไวน์รักไทย

   ลีไวน์รักไทย

   3 หมู่ 6 บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป...

   ร้านอาหารจีนยูนนาน แนะนำโดยสื่อมวลชน อาทิ ช่อง ...

   1439

   Place

  • ตลาดสายหยุด

   ตลาดสายหยุด

   ในเทศบาลเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอ...

   ตลาดสายหยุด ตลาดยามเช้าวายเร็ว จำหน่ายสินค้าพื้...

   5515

   Place

  • หมู่บ้านรวมไทย

   หมู่บ้านรวมไทย

   อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอ...

   หมู่บ้านรวมไทย อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วง...

   1361

   Place

  • บ้านน้ำเพียงดิน

   บ้านน้ำเพียงดิน

   บ้านน้ำเพียงดิน อ.เมืองแม่ฮ่อง...

   บ้านน้ำเพียงดิน หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ติดชายแ...

   2311

   Place

  • สะพานซูตองเป้

   สะพานซูตองเป้

   ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน...

   ซูตองเป้ สะพานไม้แห่งศรัทธา สะพานไม้ไผ่ยาวที่สุ...

   1464

   Place

  • จี๋หลี

   1 หมู่ 6 หมู่บ้านรักไทย ต.หมอก...

   เมนูแนะนำ:ไก่ตุ๋นยาจีน, ขาหมูยูนนาน, ผัดเห็ดหอมสด, ยำใบชาสด, หมูพันปี

   438

   Place

  • โจ๊กเสวย

   ตลาดเทศบาล อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอ...

   แมนูแนะนำ โจ๊กเสวย

   426

   Place

  • บ้านห้วยเสือเฒ่า

   บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เม...

   บ้านห้วยเสือเฒ่า รู้จักกับกะเหรี่ยงคอยาวที่อยู่ใกล้เมืองที่สุด

   584

   Place

พยากรณ์อากาศ


21 พ.ค.   22 - 32 °C Partly Cloudy
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง