ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตดอนเมือง'

: 1753พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของกองทัพอากาศ และประวัติความเป็นมาของการบินในประเทศไทย มีอากาศยานแบบต่างๆที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จัดแสดงอยู่ มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการบินแก่บุคคลทั่วไป

1972
สนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง

60
ทริปของคุณ