ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตสวนหลวง'

: 1575


วัดมหาบุศย์

วัดมหาบุศย์

วัดมหาบุศย์ (แม่นาคพระโขนง) วัดดังในพระพุทธศาสนา ย่านพระโขนง

222
จัดทริปของคุณ