สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองแพร่

แพร่

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองแพร่

  • แพะเมืองผี

   แพะเมืองผี

   address หมู่ 2 ต.น้ำชำ อ.เมืองแพร่ จแพ

   แพะเมืองผี หินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น ดอกเห็ด หน้าผา ดูแล้วแปลกตา

    

   views 4693

   Place

   share

  • บ้านประทับใจ

   บ้านประทับใจ

   address 59 หมู่ 13 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร

   บ้านประทับใจ พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านท้องถิ่น โครงสร้างบ้านที่แสดง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีเสาบ้าน 130 ต้น

    

   views 3949

   Place

   share

  • วัดหลวง

   วัดหลวง

   address ถนนคำลือ ซอย 1 ต.ในเวียง อ.เมื

   วัดหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ มีวิหารหลวงพลนคร และพระเจ้าแสนหลวง

    

   views 3913

   Place

   share

  • วัดสระบ่อแก้ว

   วัดสระบ่อแก้ว

   address ถนนน้ำคือ ริมคูเมือง อ.เมืองแพ

   วัดสระบ่อแก้ว  เป็นวัดศิลปะแบบพม่าที่สวยงามแปลกตา มีพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพม่า

    

   views 3482

   Place

   share

  • วัดพระธาตุช่อแฮ

   วัดพระธาตุช่อแฮ

   address ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54

   พระธาตุช่อแฮ  ประดิษฐานพระเกศาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้าย

    

   views 3337

   Place

   share

  • วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

   วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง

   address 1 หมู่ 3 ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร

   วัดพระธาตุถิ่นแถนหลวง พระธาตุเก่าแก่โบราณ บรรจุกระดูกศอกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า คุ่กับพระธาตุช่อแฮบรรจุกระดูกศอกเบื้องซ้าย

    

   views 2185

   Place

   share

  • หมู่บ้านโป่งศรี

   หมู่บ้านโป่งศรี

   address ถ.โครงการบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ

   หมู่บ้านโป่งศรี หมู่บ้านซื้อขายแลกเปลี่ยนของเก่า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเงินโบราณ

    

   views 2081

   Place

   share

  • วัดพระบาทมิ่งเมือง

   วัดพระบาทมิ่งเมือง

   address ริมถนนเจริญเมือง ใกล้ศาลากลางจ

   วัดพระบาทมิ่งเมือง ประดิษฐานพระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี  รอยพระพุทธบาทจำลองอยู่ภายในพระเจดีย์มิ่งเมือง

    

   views 2052

   Place

   share

  • วัดจอมสวรรค์

   วัดจอมสวรรค์

   address อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

   วัดจอมสวรรค์  เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า หลวงพ่อสาน  พระพุทธรูปงาช้าง  คัมภีร์งาช้าง

    

   views 1944

   Place

   share

  • วัดพระธาตุดอยเล็ง

   วัดพระธาตุดอยเล็ง

   address ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

   วัดพระธาตุดอยเล็ง พระธาตุดอยเล็ง เป็นปูชนียฐานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ

    

   views 1776

   Place

   share

  • พระธาตุจอมแจ้ง

   พระธาตุจอมแจ้ง

   address ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54

   พระธาตุจอมแจ้ง  เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่นี่มีศาลาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ตำบลป่าแดง หรือพิพิธภัณฑ์ของจังหวัด รวบรวมสิ่งของโบราณที่หาดูได้ยาก

    

   views 1711

   Place

   share

  • หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

   address ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54

   หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง มีการทำผ้าหม้อห้อมแท้ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ โดดเด่นในเรื่อง ผ้าหม้อห้อม 

    

   views 1639

   Place

   share

  • ศาลหลักเมืองแพร่

   ศาลหลักเมืองแพร่

   address อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

   ศาลหลักเมืองแพร่ ศิลาจารึกเก่าที่กล่าวถึงการสร้างวัดศรีบุญเริง 

    

   views 1603

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

   address ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54

   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านฝ่าย ชมบ้านจำลองที่มีอายุประมาณ 100 กว่าปี

    

   views 1365

   Place

   share

  • น้ำตกแม่แคม

   address สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 5

   น้ำตกแม่แคม น้ำตกไหลแรง ขนาด 2 ชั้น พื้นที่โดยรอบเหมาะสำหรับนักเดินป่า

    

   views 1306

   Place

   share

  • วัดพระนอน

   address ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54

   วัดพระนอน อุโบสถแบบเชียงแสน มีภาพรามเกียรติ์ประกอบ เป็นวัดโบราณสถานที่มีอายุ นับพันปี สร้างด้วยศิลปะแบบผสมผสานถึงสามยุค

    

   views 1210

   Place

   share

  • น้ำตกตาดหมอก แพร่

   address ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร

   น้ำตกตาดหมอก แพร่ ชมวิว และทิวทัศน์โดยรอบของ น้ำตกตาดหมอก 

    

   views 1169

   Place

   share

  • บ้านวงศ์บุรี

   บ้านวงศ์บุรี

   address 50 คำลือ ต. ในเวียง อ.เมืองแพ

   เป็นบ้านของเจ้าพรหม(หลวงพงษ์พิบูลย์) ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ และ เจ้าสุนันทา วงศ์บุรี ธิดาเจ้าบุรี (พระยาบุรีรัตน์) ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2440  

    

   views 111

   Place

   share

  • จวนผู้ว่าเมืองแพร่

   จวนผู้ว่าเมืองแพร่

   address 16 ซอย ศรีชุม ต.ทุ่งกวาว อ.เมื

   จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หรือบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แต่เดิมเรียกว่า คุ้มเจ้าหลวง ตั้งอยู่ที่ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตรงข้ามโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ห่างจากศาลากลางจังหวัดแพร่ไปทางด้านทิศใต้ประมาณ 100 เมตร ทิศเหนือติดต่อกับสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทิศใต้ ติดต่อกับหอสมุดประชาชน ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนคุ้มเดิม และทิศตะวันตกติดต่อกับถนนคำลือ 

    

   views 92

   Place

   share

  • กำแพงเมืองแพร่

   กำแพงเมืองแพร่

   address ต. ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

   กำแพงเมืองแพร่สร้าง ปางบรรพ์ เป็นขอบเขตคูคัน โอบล้อม พูนดินก่อเป็นสัน เสริมอิฐ บรรพบุรุษเตรียมการพร้อม ปิดกั้นอันตราย นอกเมืองทิศเหนือตก ยามอุทกภัยไหลล้นฝั่ง น้ำยมเซาะตลิ่งพัง ถาโถมถั่งหลั่งเนืองนอง บ่อาจท่วมเมืองได้ น้ำไหลคืนสู่คูคลอง กำแพงเป็นเขตป้องกัน น้ำหลากเวียงพ้นภัย แม้มีไพรีรุก มิอาจบุกเข้าเมืองได้ คงยากจะชิงชัย สมัยโบราณประโยชน์มี หลักฐานประวัติศาสตร์ สมบัติชาติอย่าย่ำยี กำแพงเมืองเป็นศักดิ์ศรี คูเมืองชี้แหล่งอารยธรรม (วรพร บำบัด ......ประพันธ์)

    

   views 89

   Place

   share

  • วิชัยราชา

   วิชัยราชา

   address วิชัยราชา ตำบล ในเวียง อำเภอเม

   วิชัยราชา คุ้มโบราณ ตำนานเมืองแพร่

    

   views 61

   Place

   share

  • ชลชาติครัวริมธาร

   ชลชาติครัวริมธาร

   address บนถนนสายพระธาตุช่อแฮ-บ้านนาตอง...

   ร้านชลชาติครัวริมธารจะอยู่ใกล้สถานที่ต่างๆ เช่น...

   views 2422

   Place

   share

  • กำแพงเมืองแพร่

   กำแพงเมืองแพร่

   ต. ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ...

   กำแพงเมืองแพร่สร้าง ปางบรรพ์ เป็นขอบเขตคูคัน โอ...

   89

   Place

  • วัดจอมสวรรค์

   วัดจอมสวรรค์

   อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000...

   วัดจอมสวรรค์  เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปั...

   1944

   Place

  • ชลชาติครัวริมธาร

   ชลชาติครัวริมธาร

   บนถนนสายพระธาตุช่อแฮ-บ้านนาตอง...

   ร้านชลชาติครัวริมธารจะอยู่ใกล้สถานที่ต่างๆ เช่น...

   2422

   Place

  • บ้านประทับใจ

   บ้านประทับใจ

   59 หมู่ 13 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร...

   บ้านประทับใจ พิพิธภัณฑ์ชาวบ้านท้องถิ่น โครงสร้า...

   3949

   Place

  • วัดสระบ่อแก้ว

   วัดสระบ่อแก้ว

   ถนนน้ำคือ ริมคูเมือง อ.เมืองแพ...

   วัดสระบ่อแก้ว  เป็นวัดศิลปะแบบพม่าที่สวยงา...

   3482

   Place

  • วิชัยราชา

   วิชัยราชา

   วิชัยราชา ตำบล ในเวียง อำเภอเม...

   วิชัยราชา คุ้มโบราณ ตำนานเมืองแพร่

   61

   Place

  • วัดหลวง

   วัดหลวง

   ถนนคำลือ ซอย 1 ต.ในเวียง อ.เมื...

   วัดหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้น...

   3913

   Place

  • บ้านวงศ์บุรี

   บ้านวงศ์บุรี

   50 คำลือ ต. ในเวียง อ.เมืองแพ...

   เป็นบ้านของเจ้าพรหม(หลวงพงษ์พิบูลย์) ผู้สืบเชื้...

   111

   Place

  • พระธาตุจอมแจ้ง

   พระธาตุจอมแจ้ง

   ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54...

   พระธาตุจอมแจ้ง  เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เ...

   1711

   Place

  • หมู่บ้านโป่งศรี

   หมู่บ้านโป่งศรี

   ถ.โครงการบ้านถิ่น ต.บ้านถิ่น อ...

   หมู่บ้านโป่งศรี หมู่บ้านซื้อขายแลกเปลี่ยนของเก่...

   2081

   Place

  • วัดพระนอน

   ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54...

   วัดพระนอน อุโบสถแบบเชียงแสน มีภาพรามเกียรติ์ประกอบ เป็นวัดโบราณสถานที่มีอายุ นับพันปี สร้างด้วยศิลปะแบบผสมผสานถึงสามยุค

   1210

   Place

  • พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

   ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54...

   พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน บ้านฝ่าย ชมบ้านจำลองที่มีอายุประมาณ 100 กว่าปี

   1365

   Place

  • หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง

   ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54...

   หมู่บ้านทุ่งโฮ้ง มีการทำผ้าหม้อห้อมแท้ เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ โดดเด่นในเรื่อง ผ้าหม้อห้อม 

   1639

   Place

พยากรณ์อากาศ


19 มี.ค.   23 - 34 °C Sunny
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง