ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตบางกอกใหญ่'

: 2785วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม  พระปรางค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยิ่งสวยงามเมื่ออาทิตย์ตก ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือข้ามฝาก

3582
ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ป้อมวิไชยประสิทธิ์

ป้อมหอรบตั้งอยู่มุมกำแพงเมืองบางกอก สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่ออารักขาปากแม่น้ำ เป็นเส้นทางการค้าขายที่สำคัญ

461
พระราชวังกรุงธนบุรี

พระราชวังกรุงธนบุรี

พระราชวังแห่งเดียวในสมัยกรุงธนบุรี พระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรี

97
ทริปของคุณ