ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตบางกอกใหญ่'

: 2149วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม  พระปรางค์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยิ่งสวยงามเมื่ออาทิตย์ตก ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือข้ามฝาก

4532
ทริปของคุณ