ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตบางบอน'

: 2939ตลาดบางบอน

ตลาดบางบอน

ตลาดบางบอน เป็นตลาดนัดที่ใหญ่ เวลาเริ่มขายประมาณ ตี 2 ถึง เช้า มีสินค้า ผัก หมู ไก่ และ ร้านค้าขายส่ง

5935
ทริปของคุณ