ทริปใกล้เคียง 'กรุงเทพมหานคร'

ท่องเที่ยว 'เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย'

: 2953วัดสระเกศ

วัดสระเกศ

วัดสระเกศ ชมองค์เจดีย์บนยอด หรือที่เรียกกันว่า ภูเขาทอง มีบันไดเวียนเป็นทางขึ้นไปถึงพระเจดีย์ เดิมชื่อพระเจดีย์ภูเขาทอง

4845
ทริปของคุณ