ทริปใกล้เคียง 'สุราษฎร์ธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าฉาง'

: 2730ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร

ศูนย์ฝึกลิงบ้านคลองไทร

การฝึกลิง และการแสดงโชว์ของลิง ฝึกลิงเก็บมะพร้าวบนต้น เก็บมะพร้าวใส่รถเข็น

3922
ทริปของคุณ