ทริปใกล้เคียง 'น่าน'

ท่องเที่ยว 'อำเภอท่าวังผา'

: 3078วัดหนองบัว

วัดหนองบัว

วัดหนองบัว ชมวิหารไทลื้อและจิตรกรรมฝาผนังชิ้นเยี่ยม

5009
หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว

หมู่บ้านไทยลื้อหนองบัว หมู่บ้านที่เป็นแหล่งทอผ้าลายน้ำไหลที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด และผลิตสาหร่ายน้ำแปรรูปในรูปแบบต่างๆ

3181
วัดดอนมูล วิหารไทลื้อ

วัดดอนมูล วิหารไทลื้อ

อายุกว่า 100 ปี มีประเพณีการก่ำเมือง

2398
อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี อ.ท่าวังผา จ.น่าน

256
วัดศรีมงคล น่าน

วัดศรีมงคล น่าน

วัดเก่าแก่ งดงามทั้งศาลาอุโบสถ พระพุทธรูป ด้านหลังวัดเป็นวิวทุ่งนามองเห็นเทือกเขาภูคา

158
ทริปของคุณ