สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองกำแพงเพชร

กำแพงเพชร

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองกำแพงเพชร

  • วัดพระธาตุ กำแพงเพชร

   วัดพระธาตุ กำแพงเพชร

   address ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62

   วัดนี้ภายหลังจากการขุดแต่งและบูรณะเจดีย์ใหญ่ เจดีย์รวมด้านใต้แล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะคล้ายแผนผังของวัดสระศรี ที่เมืองสุโขทัยเก่า แต่ลักษณะเจดีย์เป็นแบบกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

    

   views 4612

   Place

   share

  • วัดพระแก้ว กำแพงเพชร

   วัดพระแก้ว กำแพงเพชร

   address ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62

   เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย เป็นส่วนหนึ่งในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งได้ถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

    

   views 4291

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

   address ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62

   โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร

    

   views 4004

   Place

   share

  • ศาลพระอิศวร

   ศาลพระอิศวร

   address ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ

   ชมศาลพระอิศวรในสมัยราชการที่ 5

    

   views 3385

   Place

   share

  • วัดพระนอน กำแพงเพชร

   วัดพระนอน กำแพงเพชร

   address หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

   เป็นวัดที่มีศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในในโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร(เป็นแหล่งมรดกโลกกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย)

    

   views 3195

   Place

   share

  • วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร

   วัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร

   address นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพ

   เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตกกลางเมืองนครชุมมี พระบรมธาตุเจดีย์ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส ขึ้นชื่อเรืองขุดพบพระบูชา "ซุ้มกอ"

    

   views 2725

   Place

   share

  • วัดช้างรอบ

   วัดช้างรอบ

   address หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

   เป็นวัดใหญ่ที่มีพระเจดีย์ใหญ่อยู่กลางลาน ฐานเจดีย์กว้าง 31เมตร สี่เหลี่ยมที่ฐานเป็นรูปช้างครึ่งตัวเห็นแต่ 2 ขาหน้า หันศีรษะออกจากฐานรายรอบเจดีย์ เป็นช้างทรงเครื่องจำนวน 68 เชือก

    

   views 2370

   Place

   share

  • วัดพระสิงห์ กำแพงเพชร

   วัดพระสิงห์ กำแพงเพชร

   address หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

   บนฐานประทักษิณนี้ประดิษฐานพัทธสีมาไว้ทั้งแปดทิศ มุขด้านหน้าของฐานประทักษิณมีรูปสิงห์ รูปนาค ประดับ

    

   views 2328

   Place

   share

  • วัดช้าง กำแพงเพชร

   วัดช้าง กำแพงเพชร

   address 32 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย ต.ใน

   เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดตัวอย่าง และอุทยานการศึกษา

    

   views 2250

   Place

   share

  • วัดป่ามืด

   วัดป่ามืด

   address สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ

   เที่ยวชมโบราณสถานเจดีย์แบบลังกา

    

   views 1891

   Place

   share

  • วัดพระสี่อริยาบถ

   วัดพระสี่อริยาบถ

   address หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 6

   มณฑปสี่อิริยาบถ คือพระพุทธรูปยืน(ปางประทานอภัย)ที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ และพระพุทธรูปปูนอีก3รูป(พระพุทธรูปนั่ง/เดิน/นอน)ที่ชำรุดจนพอเหลือรอยให้ดูรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเท่านั้น แต่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้รู้ว่า เป็นพระพุทธศิลปแบบสุโขทัยสกุลช่างกำแพงเพชร ซึ่งหาดูได้ยาก

    

   views 1882

   Place

   share

  • บ้านห้างสมัย ร 5

   บ้านห้างสมัย ร 5

   address ถนนทางหลวง 1078 ตำบลนครชุม อ.เ

   เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 

    

   views 1755

   Place

   share

  • เมืองนครชุม

   เมืองนครชุม

   address นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพ

   เมืองย้อนยุค แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่อง ตลาดย้อนยุคนครชุม วัดสำคัญต่างๆ บ้านโบราณสมัยรัชกาลที่5 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

    

   views 1595

   Place

   share

  • วัดอาวาสใหญ่

   วัดอาวาสใหญ่

   address หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 6

   เป็นวัดที่ก่อสร้างใหญ่โต มีเจดีย์และวิหารมาก

    

   views 1553

   Place

   share

  • พิพิธภัณสถาน เฉลิมพระเกียรติ

   พิพิธภัณสถาน เฉลิมพระเกียรติ

   address 104/5 ถนนปิ่นดำริห์ จ.กำแพงเพช

   เป็นสถานที่แสดงผลงานของศูนย์บริรักษ์ไทยและศูนย์จริยศึกษา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน

    

   views 1479

   Place

   share

  • วัดฆ้องชัย กำแพงเพชร

   วัดฆ้องชัย กำแพงเพชร

   address หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำ

   ชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโบราณ อาทิ เสาศิลาแลง พระพุทธรูป เจดีย์ และสถาปัตยกรรมต่างๆ

    

   views 1463

   Place

   share

  • หลวงพ่ออุโมงค์

   หลวงพ่ออุโมงค์

   address นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพ

   พระพุทธรูปแบบเชียงคานลักษณะงดงาม หลวงพ่อมหามงคลนิมิต - หลวงพ่ออุโมงค์

    

   views 1457

   Place

   share

  • วัดป่ามืดนอก

   วัดป่ามืดนอก

   address สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ

   มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชรก่อนวัดใดๆ ในเขตอรัญญิกด้วยมีพระเครื่อง พระบูชาที่งดงาม

    

   views 1383

   Place

   share

  • ป้อมเพชร

   ป้อมเพชร

   address ป้อมเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพ

   ป้อมปืนสมัยเก่า ในกำแพงเพชร

    

   views 1370

   Place

   share

  • หมู่บ้านเกษตรกรรม ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

   หมู่บ้านเกษตรกรรม ในเครือเจริญโภคภัณฑ์

   address ต.เทพนคร และ ต.คณฑี อ.เมือง จ.

   โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ที่ได้รับสนับสนุนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ เมืองกำแพงเพชร ธนาคารกรุงเทพ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และมีโอกาสประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับการปลูกพืช ตลอดจน การนำระบบการจัดการที่ครบวงจรมาใช้ในการดำเนินโครงการ 

    

   views 1354

   Place

   share

  • ถนนคนเดินนครชุม

   ถนนคนเดินนครชุม

   address อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

   ได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุคแล้ว ยังจะได้เลือกซื้อ เลือกชิมอาหารอร่อยมากมาย  

    

   views 1336

   Place

   share

  • หอไตรวัดคูยาง

   หอไตรวัดคูยาง

   address ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จั

   สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ ศิลปกรรมท้องถิ่นกำแพงเพชรแล้ว ยังเป็นศูนย์เผนแพร่พระพุทธศาสนา เป็นสำนักเล่าเรียนพระธรรมวินัย ของพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป

    

   views 1311

   Place

   share

  • สระมน

   สระมน

   address ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ

   ชมสระมนที่ว่ากันว่าเป็นบริเวณวังเก่า

    

   views 1276

   Place

   share

  • เซี้ยงบะหมี่

   เซี้ยงบะหมี่

   address 321/1 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง ...

   ร้านเซี๊ยงบะหมี่ เปิดบริการมานานถึง 70 ปี มาแล้...

   views 1963

   Place

   share

  • แดงรสเด็ด

   แดงรสเด็ด

   address อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ...

   ก๋วยเตี๊ยวเนื้อหมูหมัก นุ่ม อร่อย 

   views 983

   Place

   share

  • โรงแรม ชากังราว ริเว...

   149 ถ.เทศา1 ต.ในเมือง อ.เมือง,...

   โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว (Chakungrao Riverview Kamphaeng Phet) ตั้งอยู่ในตัวเมือง กำแพงเพชร

   2489

   Place

  • ต้นน้ำรีสอร์ท

   15/1 หมู่2 ต.นครชุม อ.เมือง, ก...

   ต้นน้ำรีสอร์ท (Tonnam Resort ) รีสอร์ทที่อยู่ถนนเลียบริมแม่น้ำปิงแถวทางไปม.ราชภัฎกำแพงเพชร

   1147

   Place

  • ศาลพระอิศวร

   ศาลพระอิศวร

   ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ...

   ชมศาลพระอิศวรในสมัยราชการที่ 5

   3385

   Place

  • วัดช้างรอบ

   วัดช้างรอบ

   หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร...

   เป็นวัดใหญ่ที่มีพระเจดีย์ใหญ่อยู่กลางลาน ฐานเจด...

   2370

   Place

  • บ้านห้างสมัย ร 5

   บ้านห้างสมัย ร 5

   ถนนทางหลวง 1078 ตำบลนครชุม อ.เ...

   เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง&nbs...

   1755

   Place

  • ป้อมเพชร

   ป้อมเพชร

   ป้อมเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพ...

   ป้อมปืนสมัยเก่า ในกำแพงเพชร

   1370

   Place

  • สระมน

   สระมน

   ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ...

   ชมสระมนที่ว่ากันว่าเป็นบริเวณวังเก่า

   1276

   Place

  • เซี้ยงบะหมี่

   เซี้ยงบะหมี่

   321/1 ถ.ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง ...

   ร้านเซี๊ยงบะหมี่ เปิดบริการมานานถึง 70 ปี มาแล้...

   1963

   Place

  • หอไตรวัดคูยาง

   หอไตรวัดคูยาง

   ในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จั...

   สถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ ...

   1311

   Place

  • หลวงพ่ออุโมงค์

   หลวงพ่ออุโมงค์

   นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพ...

   พระพุทธรูปแบบเชียงคานลักษณะงดงาม หลวงพ่อมหามงคล...

   1457

   Place

  • วัดป่ามืดนอก

   วัดป่ามืดนอก

   สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ...

   มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชรก่อนวั...

   1383

   Place

  • เมืองนครชุม

   เมืองนครชุม

   นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพ...

   เมืองย้อนยุค แหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่อง&...

   1595

   Place

  • แดงรสเด็ด

   แดงรสเด็ด

   อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ...

   ก๋วยเตี๊ยวเนื้อหมูหมัก นุ่ม อร่อย 

   983

   Place

  • วัดป่ามืด

   วัดป่ามืด

   สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแ...

   เที่ยวชมโบราณสถานเจดีย์แบบลังกา

   1891

   Place

  • วัดอาวาสใหญ่

   วัดอาวาสใหญ่

   หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 6...

   เป็นวัดที่ก่อสร้างใหญ่โต มีเจดีย์และวิหารมาก

   1553

   Place

  • โรงแรมนวรัตน์เฮอริเท...

   2 ซอย 21, ถ.เทศา 1, อ.เมือง กำ...

   โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ (Navarat Heritage Hotel) โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองในใจกลางเมืองและสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของแม่น้ำปิง

   1356

   Place

พยากรณ์อากาศ


ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง