สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองลำปาง

ลำปาง

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองลำปาง

  • รถม้าลำปาง

   รถม้าลำปาง

   address พบได้ทั่วตัวเมืองลำปาง หรือหน้

   รถม้าลำปาง ที่นั่งผู้โดยสารคล้าย คลึงกับที่นั่งของจักรยานสามล้อแต่มีขนาดใหญ่กว่า

    

   views 4509

   Place

   share

  • กาดกองต้า

   กาดกองต้า

   address อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

   กาดกองต้าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และเป็นย่านเศรษฐกิจที่คึกคักคับคั่งไปด้วยพ่อค้าจากหลายเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน พม่า และฝรั่ง สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนท้องถิ่นลำปาง และสัมผัสกลิ่นอายกรุงเก่ากันให้เต็มตา อยากคึกคัก ซื้อของฝาก หาของกิน ถนนคนเดิน เสาร์ อาทิตย์

    

   views 2696

   Place

   share

  • วัดพระแก้วดอนเต้า

   วัดพระแก้วดอนเต้า

   address ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำ

   วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี

    

   views 2182

   Place

   share

  • วัดบุญวาทย์วิหาร

   วัดบุญวาทย์วิหาร

   address สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52

   วัดบุญวาทย์วิหาร มีรถม้าชมเมือง สักการะพระเจ้าตนหลวง

    

   views 2115

   Place

   share

  • วัดป่าฝาง

   วัดป่าฝาง

   address ถนนสนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล

   วัดป่าฝาง พระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 2449 วิหารเป็นเรือนไม้ทั้งหลังขนาดใหญ่

    

   views 2094

   Place

   share

  • เขื่อนกิ่วลม

   เขื่อนกิ่วลม

   address อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

     เขื่อนกิ่วลม ชมทัศนียภาพ ล่องแพเที่ยวแหลมชาวเขื่อนเกาะวังแก้วเที่ยวผางาม ผาเกี่ยง ถ้ำสมบัติ ทะเสสาบกิ่วลม

    

   views 2090

   Place

   share

  • พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง

   พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง

   address อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

   พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปหน้าศาลากลางจังหวัด สร้างด้วยโลหะผสมรมดำปางสมาธิ นับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวลำปาง  

    

   views 1927

   Place

   share

  • วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

   วัดพระธาตุม่อนพญาแช่

   address ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

     วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดลำปางได้อย่างชัดเจนมีบันไดนาค 585 ขั้น ที่ทอดยาวขึ้นไปสู่พระเจดีย์ซึ่งกล่าวว่าบรรจุพระ บรมสารีริกธาตุเจดีย์เดิมถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทุกปีจะมีงานนมัสการพระธาตุในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 เหนือ (ตรงกับเดือน 9)

    

   views 1877

   Place

   share

  • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลำปาง

   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลำปาง

   address ศาลากลาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

   ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง  ศึกษาประวัติความเป็นมา  เคารพสักการะและบูชาศาลหลักเมืองลำปาง

    

   views 1876

   Place

   share

  • วัดประตูต้นผึ้ง

   วัดประตูต้นผึ้ง

   address เลขที่ 1 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหน

   วัดประตูต้นผึ้ง เป็นวัดเล็กๆที่อยู่ในเมืองลำปาง ประดิษฐานพระเกจิอาจารย์หลายท่านไว้ให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้บูชา

    

   views 1791

   Place

   share

  • วัดศรีรองเมือง

   วัดศรีรองเมือง

   address 80 บ้านท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.

   วัดศรีรองเมือง ชมวิหารไม้ศิลปะพม่า, พระพุทธรูปไม้สักทองปางมารวิชัย ศิลปะพม่า พระพุทธรูปโลหะนั่งสมาธิปางมารวิชัย ศิลปะพม่าลงรักทาทอง

    

   views 1693

   Place

   share

  • วัดพระธาตุเสด็จ

   วัดพระธาตุเสด็จ

   address บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

   วัดพระธาตุเสด็จ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและวิหารโคมคำ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงาม

    

   views 1682

   Place

   share

  • สวนสาธารณะหนองกระทิง

   สวนสาธารณะหนองกระทิง

   address หมู่บ้านน้ำโท้ง ต.บ่อแฮ้ว อ.เม

   สวนสาธารณะหนองกระทิง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ว่ายน้ำ เล่นเรือถีบ ออกกำลังกาย

    

   views 1506

   Place

   share

  • วัดหลวงพ่อเกษม

   วัดหลวงพ่อเกษม

   address บ้านท่าคร่าวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เม

   วัดหลวงพ่อเกษม วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเป็นชั้นเล็กชั้นน้อยสวยงามตามแบบศิลปะพม่า

    

   views 1491

   Place

   share

  • วัดศรีชุม

   วัดศรีชุม

   address ถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม อ.เ

   วัดศรีชุม พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ที่มีศิลปะการตกแต่งแบบล้านนาและพม่า หลังคาเครื่องไม้ยอดแหลมแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามมาก

    

   views 1449

   Place

   share

  • วัดปงสนุก

   วัดปงสนุก

   address ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 5

   วัดปงสนุก วัดโบราณ อายุกว่าพันปี อยู่ในเมืองลำปาง

    

   views 1446

   Place

   share

  • วัดไชยมงคล

   วัดไชยมงคล

   address ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อ.เมือ

   วัดไชยมงคล วิหารเป็น ตัวอาคารเป็นตึกสีขาว หลังคาเครื่องไม้แบบพม่า

    

   views 1433

   Place

   share

  • เจดีย์ซาวหลัง

   เจดีย์ซาวหลัง

   address ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย

   เจดีย์ซาวหลัง พระเจดีย์มีอายุกว่าพันปี มี 20 องค์

    

   views 1400

   Place

   share

  • อ่างเก็บน้ำวังเฮือ

   อ่างเก็บน้ำวังเฮือ

   address อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000

   อ่างเก็บน้ำวังเฮือ ชมทิวทัศน์สวยงามโดยเฉพาะยามพระอาทิตย์ตกดิน เหมาะแก่การพักผ่อนปิกนิก แบบธรรมชาติ

    

   views 1370

   Place

   share

  • วัดประตูป่อง

   วัดประตูป่อง

   address เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปา

   วัดประตูป่อง ชมวิหารสถาปัตยกรรมล้านนา

    

   views 1222

   Place

   share

  • วัดเชตวัน

   วัดเชตวัน

   address ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำป

   วัดเชตวัน นมัสการพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

    

   views 1148

   Place

   share

  • วัดพระเจ้าทันใจ

   วัดพระเจ้าทันใจ

   address บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 5

    วัดพระเจ้าทันใจ นมัสการพระเจ้าทันใจ และชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

    

   views 937

   Place

   share

  • วัดม่อนสันฐาน

   วัดม่อนสันฐาน

   address พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52

   วัดม่อนสันฐาน ชมวิหารศิลปะพม่าและตะวันตก

    

   views 852

   Place

   share

  • วัดเชตวัน ลำปาง

   วัดเชตวัน ลำปาง

   address 58 วัดเชตวัน ถนนบุญวาทย์ ต.หัว

   วัดเชตวัน ลำปาง มี พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนศักดิ์สิทธิ์

    

   views 345

   Place

   share

  • โรงแรมเอบิช

   โรงแรมเอบิช

   address 152/56 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท ...

   โรงแรมเอบิช (Abizz Z Hotel) ลำปาง ตั้งอยู่ที่อำ...

   views 1383

   Place

   share

  • White Coffee

   White Coffee

   address 315/4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-ง...

   เค้กแสนอร่อย ชา-กาแฟหอมกรุ่น ที่ WHITE COFFEE L...

   views 863

   Place

   share

  • ข้าวมันไก่ห้าแยก

   ข้าวมันไก่ห้าแยก

   address บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ต.เวียงเห...

   ร้านข้าวมันไก่มีที่เด็ดที่น้ำซุป มีรสชาติหอมหวา...

   views 659

   Place

   share

  • ร้าน ฮอมสุข

   ร้าน ฮอมสุข

   address กนนประตูม้า (ข้างวัดศรีล้อม) พ...

   ร้านขนมแบบทำเองที่บ้านเจ้า ดูแผนที่ร้านเราได้ที...

   views 711

   Place

   share

  • อร่อยบาทเดียว

   อร่อยบาทเดียว

   address มิตรเกษม (ถ.ทิพย์ช้าง ตรงข้ามก...

   ร้านข้าวต้ม "อร่อยบาทเดียว" เจอแล้ว เราเดินมาสุ...

   views 482

   Place

   share

  • ข้าวซอยโอมา

   address สุขสวัสดิ์ 2, ต. พระบาท, เทศบา...

   ข้าวซอยอร่อยมากหอมน้ำกะทิหอมไม่เหมือนใครแถมขนมปังหน้าหมูและหมูสเต๊ะ

   views 446

   Place

   share

  • ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง นิ...

   address เจริญเมือง, สวนดอก, อ.เมืองลำ...

   ร้านนี้เขามีชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ ซึงเราเป็นพวกไม่กินเนื้่อวัว โชคดีเขายังมีลูกชิ้นหมูเสริมด้วย แต่ขออภัยน้ำซุปก็ทำจากผลิตภัณฑ์วัว

   views 494

   Place

   share

  • ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่

   address บ้านขามแดง ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร...

   ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ สุดยอดของความอร่อยที่น่าชวนชิม

   views 411

   Place

   share

  • ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งดาบ...

   address 1039 ห้างฉัตร, อ.ห้างฉัตร จ.ลำ...

   ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของเมืองลำปาง ร้านตั้งอยู่บนถนนไปห้างฉัตร ถ้าขับมาจากเชียงใหม่ พอถึง 3 แยกไปห้างฉัตรให้เลี้ยวขวาไปทางห้างฉัตร ขับไปอีกประมาณประมาณ 800เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ

   views 420

   Place

   share

  • ครัวมุกดา ขนมจีนหล่ม...

   address ถนนท่าคราวน้อย สบตุ๋ย อ.เมืองล...

   ครัวมุกดา ขนมจีนหล่มเก่า นอกจากทางร้านจะขายขนมจีนแล้วยังมีหลากหลายเมนู ส้มตำอร่อย มีความเผ็ดหลายดีกรีให้เลือกตามความชอบ เส้นมะละกอก็กรอบกำลังดี , ไก่ย่างใช้ไก่รุ่นตัวไม่ใหญ่ คลุกเครื่องย่างกำลังดี ไม่มัน,ปอเปี๊ยะณวน

   views 527

   Place

   share

  • โรงแรมเอบิช

   152/56 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท ...

   โรงแรมเอบิช (Abizz Z Hotel) ลำปาง ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง มีห้องพักทั้งหมด 79 ห้อง

   1383

   Place

  • โรงแรมบุษน้ำทอง

   157/14 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมื...

   โรงแรมบุษน้ำทอง (Butnamtong Hotel)  โรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักรวมทั้งหมดแล้ว 100 ห้อง รอบๆโรงแรม ยังมีร้านอาหารถ้องถิ่นๆมากมาย

   571

   Place

  • วัดเชตวัน ลำปาง

   วัดเชตวัน ลำปาง

   58 วัดเชตวัน ถนนบุญวาทย์ ต.หัว...

   วัดเชตวัน ลำปาง มี พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนศ...

   345

   Place

  • วัดป่าฝาง

   วัดป่าฝาง

   ถนนสนามบิน ต.หัวเวียง อ.เมืองล...

   วัดป่าฝาง พระเจดีย์ใหญ่สีทองสุกปลั่งบรรจุพระบรม...

   2094

   Place

  • วัดพระธาตุเสด็จ

   วัดพระธาตุเสด็จ

   บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง...

   วัดพระธาตุเสด็จ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธา...

   1682

   Place

  • วัดศรีชุม

   วัดศรีชุม

   ถนนศรีชุม-แม่วะ ตำบลศรีชุม อ.เ...

   วัดศรีชุม พระวิหาร ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม...

   1449

   Place

  • วัดปงสนุก

   วัดปงสนุก

   ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 5...

   วัดปงสนุก วัดโบราณ อายุกว่าพันปี อยู่ในเมืองลำป...

   1446

   Place

  • วัดม่อนสันฐาน

   วัดม่อนสันฐาน

   พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52...

   วัดม่อนสันฐาน ชมวิหารศิลปะพม่าและตะวันตก

   852

   Place

  • วัดเชตวัน

   วัดเชตวัน

   ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง จ.ลำป...

   วัดเชตวัน นมัสการพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน

   1148

   Place

  • วัดศรีรองเมือง

   วัดศรีรองเมือง

   80 บ้านท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ....

   วัดศรีรองเมือง ชมวิหารไม้ศิลปะพม่า, พระพุท...

   1693

   Place

  • White Coffee

   White Coffee

   315/4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-ง...

   เค้กแสนอร่อย ชา-กาแฟหอมกรุ่น ที่ WHITE COFFEE L...

   863

   Place

  • กาดกองต้า

   กาดกองต้า

   อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000...

   กาดกองต้าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ และเป็นย่า...

   2696

   Place

  • เจดีย์ซาวหลัง

   เจดีย์ซาวหลัง

   ถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม ต.ต้นธงชัย ...

   เจดีย์ซาวหลัง พระเจดีย์มีอายุกว่าพันปี มี 20 อง...

   1400

   Place

  • ข้าวมันไก่ห้าแยก

   ข้าวมันไก่ห้าแยก

   บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ต.เวียงเห...

   ร้านข้าวมันไก่มีที่เด็ดที่น้ำซุป มีรสชาติหอมหวา...

   659

   Place

  • ร้าน ฮอมสุข

   ร้าน ฮอมสุข

   กนนประตูม้า (ข้างวัดศรีล้อม) พ...

   ร้านขนมแบบทำเองที่บ้านเจ้า ดูแผนที่ร้านเราได้ที...

   711

   Place

  • วัดประตูป่อง

   วัดประตูป่อง

   เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปา...

   วัดประตูป่อง ชมวิหารสถาปัตยกรรมล้านนา

   1222

   Place

  • วัดหลวงพ่อเกษม

   วัดหลวงพ่อเกษม

   บ้านท่าคร่าวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เม...

   วัดหลวงพ่อเกษม วิหารไม้ซึ่งมีหลังคาจั่วซ้อนกันเ...

   1491

   Place

  • อร่อยบาทเดียว

   อร่อยบาทเดียว

   มิตรเกษม (ถ.ทิพย์ช้าง ตรงข้ามก...

   ร้านข้าวต้ม "อร่อยบาทเดียว" เจอแล้ว เราเดินมาสุ...

   482

   Place

  • วัดไชยมงคล

   วัดไชยมงคล

   ถนนสนามบิน ตำบลหัวเวียง อ.เมือ...

   วัดไชยมงคล วิหารเป็น ตัวอาคารเป็นตึกสีขาว หลังค...

   1433

   Place

  • วัดประตูต้นผึ้ง

   วัดประตูต้นผึ้ง

   เลขที่ 1 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหน...

   วัดประตูต้นผึ้ง เป็นวัดเล็กๆที่อยู่ในเมืองลำปาง...

   1791

   Place

  • รถม้าลำปาง

   รถม้าลำปาง

   พบได้ทั่วตัวเมืองลำปาง หรือหน้...

   รถม้าลำปาง ที่นั่งผู้โดยสารคล้าย คลึงกับที่นั่ง...

   4509

   Place

  • ข้าวซอยโอมา

   สุขสวัสดิ์ 2, ต. พระบาท, เทศบา...

   ข้าวซอยอร่อยมากหอมน้ำกะทิหอมไม่เหมือนใครแถมขนมปังหน้าหมูและหมูสเต๊ะ

   446

   Place

  • ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่ง นิ...

   เจริญเมือง, สวนดอก, อ.เมืองลำ...

   ร้านนี้เขามีชื่อเรื่องก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ ซึงเราเป็นพวกไม่กินเนื้่อวัว โชคดีเขายังมีลูกชิ้นหมูเสริมด้วย แต่ขออภัยน้ำซุปก็ทำจากผลิตภัณฑ์วัว

   494

   Place

  • ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่

   บ้านขามแดง ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร...

   ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ สุดยอดของความอร่อยที่น่าชวนชิม

   411

   Place

  • ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งดาบ...

   1039 ห้างฉัตร, อ.ห้างฉัตร จ.ลำ...

   ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของเมืองลำปาง ร้านตั้งอยู่บนถนนไปห้างฉัตร ถ้าขับมาจากเชียงใหม่ พอถึง 3 แยกไปห้างฉัตรให้เลี้ยวขวาไปทางห้างฉัตร ขับไปอีกประมาณประมาณ 800เมตร ร้านอยู่ซ้ายมือ

   420

   Place

  • ครัวมุกดา ขนมจีนหล่ม...

   ถนนท่าคราวน้อย สบตุ๋ย อ.เมืองล...

   ครัวมุกดา ขนมจีนหล่มเก่า นอกจากทางร้านจะขายขนมจีนแล้วยังมีหลากหลายเมนู ส้มตำอร่อย มีความเผ็ดหลายดีกรีให้เลือกตามความชอบ เส้นมะละกอก็กรอบกำลังดี , ไก่ย่างใช้ไก่รุ่นตัวไม่ใหญ่ คลุกเครื่องย่างกำลังดี ไม่มัน,ปอเปี๊ยะณวน

   527

   Place

พยากรณ์อากาศ


ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง