สถานที่ท่องเที่ยว

ขอนแก่น

ไทย

views:23893


ทริปใกล้เคียง ขอนแก่น

  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

   address ต.ในเมือง ถ.หลังศุนย์ราชการ อ.

   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสานตอนบนหลายสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี หรือข้าวของเครื่องใช้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฯลฯ ทั้งหมดจัดแสดงโดยแบ่งเป็นยุคสมัยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ในอาคารทรงไทยประยุกต์สองชั้น ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารจัดแสดงใบเสมากลางแจ้งและอาคารชั้นเดียว ด้านหลัง กรมศิลปากรมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในส่วนภูมิภาคขึ้นเพื่อให้เป็นที่รวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง ในจังหวัดใดที่มีโบราณสถานและได้พบศิลปวัตถุจำนวนมาก สมควรจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน ก็ได้จัดตั้งขึ้นในจังหวัดนั้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หน่วยศิลปากรที่ 7 อยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ มีส่วนราชการต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ กรมศิลปากรจึงได้สร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อรวบรวม สงวนรักษาศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2533

   upload image

   views 6509

   Place

   share

  • ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น

   ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น

   address ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอน

   ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมืองเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะ ของชาวขอนแก่น

   upload image

   views 4332

   Place

   share

  • กู่แก้ว วัดกู่แก้วสามัคคี

   กู่แก้ว วัดกู่แก้วสามัคคี

   address บ้านหัวสระ ต.ดอนช้าง อ.เมืองขอ

   ศาสนาสถานในพุทธศาสนาในนิกายมหายาน องค์ปราสาทหรือกู่สร้างด้วยศิลาแลง โดยมีกำแพงล้อมรอบ เที่ยวชมอฌรคยาศาลาเก่าแก่กว่า 700 ปี

   upload image

   views 4164

   Place

   share

  • ถนนศรีจันทร์

   ถนนศรีจันทร์

   address ถนนศรีจันทร์ อ.เมืองขอนแก่น

   ถนนข้าวเหนียวหรือถนนศรีจันทร์ บริเวณลานกีฬาด้านยาเสพดิต, วัดกลาง, สวน 200 ปี, ถนนข้าวเหนียว, ถนนศรีจันทร์ ถูกจัดให้เป็นถนนสงกรานต์ภายใต้ชื่อ ถนนข้าวเหนียว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 8-15 เมษายน ของทุกปีจะมีการจัดงานอย่างตระการตา ทั้งขบวนแห่สรงน้ำพระที่สวยงาม และเป็นบริเวณที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่เล่นสงกรานต์เป็นจำนวนมาก

   upload image

   views 1604

   Place

   share

  • วัดไชยศรี สิม

   วัดไชยศรี สิม

   address หมู่ 8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแ

   มีภาพจิตรกรรมฝาผนั่ง สวยงามแปลกตา ภายนอกโบสถ์มีสิม เด่นในการใช้สีแต้ม

   upload image

   views 560

   Place

   share

  • ตลาดต้นตาล

   ตลาดต้นตาล

   address 381/58 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ในเ

   ตลาดต้นตาล ขอนแก่น  3 ปี ตลาดต้นตาลเป็นตาฮัก

   upload image

   views 277

   Place

   share

  • พระธาตุขามแก่น

   พระธาตุขามแก่น

   address หมู่ 1 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอ

   ปูชนียสถานคู่เมืองขอนแก่นมาแต่โบราณ มีหลายตำนานเล่าขานกันมา

   upload image

   views 6810

   Place

   share

  • หมู่บ้านงูจงอาง

   หมู่บ้านงูจงอาง

   address บ้านโคกสง่า ต.ทรายมูล อ.น้ำพ

   ปัจจุบันการแสดงงูจงอางบ้านโคกสง่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมาก ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน จะเลี้ยงงูจงอางไว้ใต้ถุนบ้าน มีการจัดแสดงหลายรูปแบบเพื่อดึงดูดให้คนสนใจยิ่งขึ้น เช่นการแสดง ละครงูตาม จังหวะเพลง การชกมวยระหว่างคนกับงูจงอางจนชาวบ้านที่มีชื่อเสียงทางการแสดงงู มีฉายาประจำ เช่น กระหร่องน้อย เมืองอีสาน, ทองคำ ลูกทองชัย ฯลฯ

   upload image

   views 5219

   Place

   share

  • กู่ประภาชัย

   กู่ประภาชัย

   address ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 4

   เป็นโบราณสถานที่น่าศึกษาและไปสักการะบูชา มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ มีหินก้อนใหญ่ที่ถือว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์วางไว้บนแท่นที่ทำขึ้นใหม่เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมาสักการะบูชา

   upload image

   views 3622

   Place

   share

  • อุทยานแห่งชาติภูเวียง

   อุทยานแห่งชาติภูเวียง

   address ต. ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   ขุดพบซากฟอสซิล ไดโนเสาร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น น้ำตกตาดฟ้า จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมพระอาทิตย์ตกดิน น้ำตกทับพญาเสือ ถ้ำฝ่ามือแดง พระพุทธไสยาสน์ และสุสานหอย 130 ล้านปี

   upload image

   views 3417

   Place

   share

  • พัทยา 2 ขอนแก่น

   พัทยา 2 ขอนแก่น

   address บ้านหนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอ

   เล่นน้ำชมทิวทัศน์ริมเขื่อนอุบลรัตน์

   upload image

   views 2824

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

   พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง

   address ต.ในเมือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

   รวบรวมและจัดแสดง ซากฟอสซิลไดโนเสาร์ วัตถุโบราณ ซากหอย และนิทรรศการชั้นดิน จำลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคโบราณ

   upload image

   views 2500

   Place

   share

  • เขื่อนอุบลรัตน์

   เขื่อนอุบลรัตน์

   address ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์

   เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมายทั้งการ ผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง การป้องกันอุทกภัย

   upload image

   views 4131

   Place

   share

  • วัดพระบาทภูพานคำ

   address อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่

   (วัด), วัดพระบาทภูพานคำ, อุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250

   upload image

   views 693

   Place

   share

  • หมู่บ้านเต่าเพ็ก

   หมู่บ้านเต่าเพ็ก

   address บ้านกอก ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี

   หมู่บ้านเป็นที่สถิตของเจ้าปู่ระงุมหรือเจ้าปู่มเหศักดิ์ ซึ่งมีเต่าเป็นสัตว์เลี้ยง คนในหมู่บ้านกับเต่าจึงอยู่ร่วมกันเสมอมาเต่าเพ็ก (เต่าเหลืองหรือเต่าเทียน) เป็นเต่าบกชนิดหนึ่ง ไม่สามารถอยู่ในน้ำได้ ลักษณะกระดองจะมีสีเหลืองแก่ ปนน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมาก บ้างก็จะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเพื่อรออาหารจากชาวบ้าน บ้างก็เดินอยู่ตามถนน

   upload image

   views 3606

   Place

   share

  • วัดป่ามัญจาคีรี

   วัดป่ามัญจาคีรี

   address ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่

   ภายในวัดได้อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าพันธุ์ช้างกระที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตไว้เป็นจำนวน 4,000 ต้น โดยกล้วยไม้ป่าช้างกระ จะเจริญพันธุ์เองตามธรรมชาติ โดยเกาะอาศัยอยู่ตามลำต้นและกิ่งก้านของต้นมะขามที่มีอายุนับพันปี และต้นไม่ป่าชนิดอื่น

   upload image

   views 1804

   Place

   share

  • วัดสระบัวแก้ว

   วัดสระบัวแก้ว

   address ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอน

   ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมตรงเชิงบันไดทางขึ้นสู่โบสถ์

   upload image

   views 2228

   Place

   share

  • กู่เปือยน้อย

   กู่เปือยน้อย

   address ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแ

   เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.2498 และมีการขุดแต่งบูรณะตามกรรมวิธีอนัสติโลซิส(คือการรื้อเทวสถานออกเป็นส่วนๆ และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อนำมาประกอบใหม่ตามรูปเดิม) ใน พ.ศ.2532 และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2537 นับเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในภาคอีสาน องค์ปรางค์ ปราสาทหันหน้าสู่ทิศตะวันออก สร้างด้วยหินทรายจำหลักลวดลายสวยงาม กำแพงขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบเป็นเขตปราสาท สร้างด้วยศิลาแลง ส่วนหนึ่งขององค์ปรางค์พังทลายลงมาบ้างและอยุ่ะรหว่างการบูรณะ

   upload image

   views 3402

   Place

   share

  • วัดมัชฌิมวิทยาราม

   วัดมัชฌิมวิทยาราม

   address ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

   ผนังโบสถ์มีฮูปแต้มที่ผนังด้านนอก เขียนเป็นเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยลำดับภาพจากผนังด้านหน้าทางทิศตะวันออก ต่อด้วยทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้

   upload image

   views 3090

   Place

   share

  • ศาลาไหมไทย

   ศาลาไหมไทย

   address ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180

   เป็นศูนย์สืบสาน พระราชปณิธาน งานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสาน รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและขนบ ธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ภายในอาคารจัดแสดงกรรมวิธีการ ผลิตตั้งแต่มัดย้อมจนถึงวิธีการทอ อุปกรณ์เครื่องใช้เกี่ยวกับไหมและของเก่าแก่ควรอนุรักษ์ รวมถึงผ้าไหมมัดหมี่โบราณลวดลายต่างๆ ที่พิเศษ

   upload image

   views 2205

   Place

   share

  • เมืองโบราณโนนเมือง

   เมืองโบราณโนนเมือง

   address ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 4013

   หม้อและภาชนะดินเผา มีทั้งลายเขียนสี ลายขูดขีด และลายเชือกทาบ รวมทั้ง กำไลสำริด กำไลกระดูกสัตว์ เปลือกหอย ลูกปัดหินสี ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการค้นพบเครื่องมือเหล็กประเภท จอบ เคียว และกระดูกของสัตว์ต่างๆ เช่น เก้ง กวาง และปลาหลายชนิด โบราณ

   upload image

   views 3687

   Place

   share

  • สวนสัตว์ขอนแก่น

   สวนสัตว์ขอนแก่น

   address 88 สวนสัตว์ขอนแก่น เลขที่ หมู่

   สวนสัตว์ขอนแก่น (เขาสวนกวาง) แหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศตลอดชีวิต

   upload image

   views 14

   Place

   share

  • วัดอุดมคงคาคีรีเขต

   address ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแ

   เชิญสักการะหลวงปู่ผาง เกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ผาง

   upload image

   views 1109

   Place

   share


Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in /home/gplace/public_html/application/views/leftbar_view.php on line 140