สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่

ไทย

ทริปใกล้เคียง เมืองเชียงใหม่

  • กาดดารา

   กาดดารา

   address ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง อำเภอเมื

   ร้านค้าแนวประยุกต์จำลอง(สร้างใหม่) สไตล์ล้านนา ขาย สินค้าพื้นเมืองตกแต่งดูหรูหรา

    

   views 7249

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

   พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

   address ถนนโชตนาริมถนนสายเชียงใหม่-แม่

   พิพิธภัณฑ์ชาวเขาเฉพาะทางด้านชาติพันธุ์วิทยา จัดเก็บรวบรวมวัตถุพยานหลักฐานวัฒนธรรมของชนเผ่าบนที่สูง หรือ “ชาวเขา”

    

   views 4503

   Place

   share

  • วัดเจดีย์หลวง

   วัดเจดีย์หลวง

   address 103 ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.

   พระธาตุเจดีย์หลวงที่ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ สร้างในสมัยพญาแสนเมืองมา พ.ศ.1928-1945

    

   views 5502

   Place

   share

  • วัดมหาวัน

   วัดมหาวัน

   address ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชีย

   วัดมหาวันมีสิ่งที่น่าสนใจ พระเจ้าโต หรือ วิหารหลวง ที่ภายในประดิษฐานพระพุทธปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยศิลปกรรมแบบพม่า

    

   views 2467

   Place

   share

  • เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่

   เดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่

   address ถนนห้วยแก้ว ซอย 2 เชียงใหม่ 5

   ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านกาแฟและแบเกอรี่ สปาและซาลอน แฟชั่นเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์

    

   views 1068

   Place

   share

  • วัดอุโมงค์

   วัดอุโมงค์

   address ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 5

   สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นแนวยาวคล้ายกำแพงมีเจดีย์ก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่

    

   views 4069

   Place

   share

  • วัดพระสิงห์วรวิหาร

   วัดพระสิงห์วรวิหาร

   address ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเช

   สักการะพระพุทธสิหิงหค์ ณ วัดพระสิงห์วรวิหาร ชมซุ้มประตูโขงและภาพจิตรกรรมฝาผนัง

    

   views 5761

   Place

   share

  • ศิลปะในสวรรค์เชียงใหม่

   ศิลปะในสวรรค์เชียงใหม่

   address 199/9 ถนนเจริญประเทศ ต.ช้างคลา

   Art in Paradise จิตรกรรม 3 มิติ แห่งแรกในเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเก๋ ๆ ที่รวบรวมเอาภาพวาด 3 มิติ สามารถทำให้ผู้ชมสัมผัส และมีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด ให้ความรู้สึกที่เหมือนจริง ประหนึ่งว่าผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของภาพจิตรกรรม

    

   views 2593

   Place

   share

  • วัดพันเตา

   วัดพันเตา

   address ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมื

   เป็นสถานที่ศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นที่ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปจึงมีผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเข้าชม

    

   views 2584

   Place

   share

  • พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

   address ดอยบวกห้า ต.สุเทพ อ.เมืองเชียง

   พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ภายในประกอบไปด้วยท้องพระโรง ห้องเสวย ห้องบรรทม และห้องสรง พลับพลาหอนก

    

   views 7373

   Place

   share

  • วัดพระธาตุดอยคำ

   วัดพระธาตุดอยคำ

   address ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่จ.เ

   วัดพระธาตุดอยคำ เมืองเชียงใหม่ จากระเบียงจุดชมวิวหน้าพระธาตุ เราสามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่และ ลานจัดงานพืชสวนโลก ได้อย่างชัดเจน พระธาตุดอยคำ สร้างในสมัยพระนางจามเทวี พ.ศ. 1230

    

   views 7608

   Place

   share

  • วัดสวนดอก เชียงใหม่

   วัดสวนดอก เชียงใหม่

   address ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงให

   วัดสวนดอก พระเจ้ากือนาทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่จำพรรษาของพระมหาเถระสุมน ผู้ประดิษฐาน พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์

    

   views 6716

   Place

   share

  • สวนสัตว์เชียงใหม่

   สวนสัตว์เชียงใหม่

   address ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

   เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ได้รับการจัดสภาพอย่างดี บริเวณกว้างขวาง มีบรรยากาศร่มรื่น และมีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิด ทั้งที่อยู่ในเมืองไทย และนำมาจากต่างประเทศ สวนนก ซึ่งมีทั้งนกในท้องถิ่นและนกต่างประเทศ กว่า 2,000 ชนิด 

    

   views 3571

   Place

   share

  • ขุนช่างเคี่ยน

   ขุนช่างเคี่ยน

   address สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตร

   สัมผัสความสวยงามของต้นนางพญาเสือโคร่งหรือที่เรียกกันว่าซากุระเมืองไทย

    

   views 9804

   Place

   share

  • ประตูท่าแพ

   ประตูท่าแพ

   address

   มีกิจกรรม เทศกาลสำคัญต่างๆจัดตลอดปี เหมาะสำหรับ ทุกเพศทุกวัย

    

   views 1885

   Place

   share

  • วัดศรีสุพรรณ

   วัดศรีสุพรรณ

   address ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมืองเชียงใ

   ชื่นชมความอลังการของอุโบสถที่ทำจากเงินและอลูมิเนียมหลังแรกของโลกที่วัดศรีสุพรรณ

    

   views 2928

   Place

   share

  • น้ำตกห้วยแก้ว

   น้ำตกห้วยแก้ว

   address 7 กม.จากตัวเมือง ถ.เชียงใหม่-ด

   น้ำตกห้วยแก้วมีน้ำไหลตลอดปี รอบ ๆ บริเวณก็สวยงามด้วยทิวทัศน์และร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้

    

   views 5584

   Place

   share

  • วัดแสนฝาง

   วัดแสนฝาง

   address 188 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง

   ศิลปะแบบพม่ามีการก่อสร้างแบบพม่า

    

   views 4513

   Place

   share

  • ริมแม่น้ำปิง

   ริมแม่น้ำปิง

   address เลขที่ 1 ถนนวังสิงห์คำ ตำบลช้า

   ในบริเวณใกล้ๆกับสะพานริมแม่น้ำปิง ประตูท่าแพ วัดพระสิงห์ และยังเป็นจุดจัดงานลอยกระทงเชียงใหม่

    

   views 2800

   Place

   share

  • หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

   หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่

   address ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

   หอศิลปวัฒนธรรม เชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น

    

   views 781

   Place

   share

  • อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย

   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพดอยปุย

   address แม่ริม หางดง และ อ.เมืองเชียงใ

   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ดอยปุย  เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ครอบคลุม 3 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมมากมาย เช่น วัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่บ้านขาวม้ง น้ำตกห้วยแก้ว พระตำหนักภูพิงค์ฯ

    

   views 8565

   Place

   share

  • วัดเจ็ดยอด

   วัดเจ็ดยอด

   address ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำป

   วัดเจ็ดยอด มีเจดีย์แบบพุทธคยา 

    

   views 4951

   Place

   share

  • ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

   ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

   address 21 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเ

   ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วนําเสนอกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม และเผยแพร่ความรู้ทางศิลปะการแสดง

    

   views 4936

   Place

   share

  • วัดกู่เต้า

   วัดกู่เต้า

   address ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   วัดกู่เต้า เป็นวัดขนาดเล็ก เจดีย์ทรงคล้ายน้ำเต้า ขึ้นเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2478

    

   views 3772

   Place

   share

  • วัดบวกครกหลวง

   วัดบวกครกหลวง

   address ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.

   วัดบวกครกหลวง เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 24 บ้านบวกครกหลวง ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง หมู่ที่ 1 อยู่ติดกับ กาดดารา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แม้จากการสอบถามชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก ก็ไม่ทราบประวัติความเป็นมาและไม่ทราบว่าสร้างมาแต่ครั้งใด

    

   views 5274

   Place

   share

  • วัดเชียงมั่น

   วัดเชียงมั่น

   address ถ.ราชภาคินัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

   วัดเชียงมั่น มีประวัติยาวนาน ปรากฎในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ และพงศาวดารโยนก เป็นที่ประดิษฐาน พระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว เจดีย์ทรงระฆังซึ่งมีช้างล้อม

    

   views 4741

   Place

   share

  • วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

   วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

   address ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เ

   วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระมหาสวามี นำมาจากเมืองปางจา จังหวัดสุโขทัยบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์

    

   views 4626

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง