สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา

ไทย

ทริปใกล้เคียง พระนครศรีอยุธยา

  • วัดประดู่ทรงธรรม

   วัดประดู่ทรงธรรม

   address ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ

   วัดประดู่ทรงธรรม สถานที่สำคัญภายในวัด คือพระอุโบสถสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการบูรณะใหม่ในราวสมัยรัชกาลที่ 4 (จากคำบอกเล่าของพระภิกษุท่านหนึ่งของวัด) มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวทศชาติชาดกพุทธประวัติภาพขบวนเสด็จทางสถลมารควิถีชีวิตและการละเล่นของคนไทยในสมัยก่อน  

    

   views 15996

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

   พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 โดยใช้เงินที่ประชาชนเช่าพระพิมพ์ ซึ่งขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ  

    

   views 11764

   Place

   share

  • วัดพนัญเชิงวรวิหาร

   วัดพนัญเชิงวรวิหาร

   address ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

   วัดพนัญเชิงวรวิหาร นมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สร้างมาก่อนสร้างเมืองอยุธยา  

    

   views 7006

   Place

   share

  • ตลาดน้ำคลองสระบัว

   ตลาดน้ำคลองสระบัว

   address 44 หมู่ที่ 5 ต.คลองสระบัว อ.พร

   ตลาดน้ำคลองสระบัว เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาใหม่ จำลองวิถีชีวิตสมัยอยุธยาที่รุ่งเรื่อ เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ละครรำ ตามวรรณคดี ขายของในเรือ หรือตลาดบก เวทีกลางน้ำ ไร่นา(จำลองไว้ในบริเวณตลาด)

    

   views 6498

   Place

   share

  • พิพิธภัณฑ์เรือไทย

   พิพิธภัณฑ์เรือไทย

   address 12/1 ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย อ.พ

   พิพิธภัณฑ์เรือไทยเป็น พิพิธภัณฑ์เอกชน ที่ไม่เก็บค่าผ่านประตู เป็นบ้านทรงไทยสองชั้น

    

   views 5648

   Place

   share

  • วัดใหญ่ชัยมงคล

   วัดใหญ่ชัยมงคล

   address ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

   วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ภายในได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2544

    

   views 5201

   Place

   share

  • วัดพระศรีสรรเพชญ์

   วัดพระศรีสรรเพชญ์

   address อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พร

   วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ เป็นวัดหลวงในพระราชวังโบราณอยุธยา ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาซึ่งเป็นต้นแบบของ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร  

    

   views 5082

   Place

   share

  • วัดท่าการ้อง

   วัดท่าการ้อง

   address ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรี

   วัดท่าการ้อง นมัสการหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวตลาดน้ำกรุงเก่า ริมแม่น้ำท้ายวัด ในศาลา มีแท่นบูชาองค์พระธาตุ หลายองค์ ดูน่าตื่นตาตื่นใจ

    

   views 5042

   Place

   share

  • วัดพุทไธศวรรย์

   วัดพุทไธศวรรย์

   address ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก และเป็นอีกวัดหนึ่งที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายเหมือนวัดอื่น ๆ ทุกวันนี้จึงยังมีโบราณสถานไว้ชมอีกมากมาย  

    

   views 4645

   Place

   share

  • พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

   พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง

   address อยู่ระหว่างบึงพระราม-วัดพระศรี

   พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ขนาดเท่าครึ่งของคนทั่วไป ในรูปทรงประทับยืน ใกล้วัดพระศรีสรรเพชญ์และวัดพระราม

    

   views 4567

   Place

   share

  • เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

   เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   เจดีย์พระศรีสุริโยทัย เป็นอนุสรณ์สถานของวีรสตรีไทยพระองค์แรก สมเด็จพระสุริโยทัย

    

   views 4558

   Place

   share

  • วัดโลกยสุธาราม

   วัดโลกยสุธาราม

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   วัดโลกยสุธาราม ชมพระพุทธไสยาสน์ กลางแจ้ง ที่อยู่ทางด้านหลังพระราชวังหลวง

    

   views 4322

   Place

   share

  • วัดกุฎีดาว

   วัดกุฎีดาว

   address อยู่หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งตะวันออก

   วัดกุฎีดาว เห็นได้จากซากอาคาร เสาบัวและยอดพระเจดีย์ที่หักโค่นลงมา แม้จะปรักหักพังไปหมดแล้ว แต่ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในอดีต ปัจจุบันเป็นวัดร้าง

    

   views 4297

   Place

   share

  • วัดมหาธาตุ อยุธยา

   วัดมหาธาตุ อยุธยา

   address ต.ท่าวาสุกรี, อ.พระนครศรีอยุธย

   วัดมหาธาตุ อยุธยา เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นที่พำนักของ สมเด็จพระสังฆราช  

    

   views 4255

   Place

   share

  • พระราชวังจันทรเกษม

   พระราชวังจันทรเกษม

   address ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พร

   พระราชวังจันทรเกษม เที่ยวชมกำแพงและประตูวัง พลับพลาจตุรมุข พระที่นั่งพิสัยศัลยลักษณ์ (หอส่องกล้อง) และพระที่นั่งพิมานรัตยา  

    

   views 4102

   Place

   share

  • วัดหน้าพระเมรุ

   วัดหน้าพระเมรุ

   address เทศบาลเมือง หมู่ 5 ต.ท่าวาสุกร

   วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  

    

   views 3785

   Place

   share

  • วิหารพระมงคลบพิตร

   วิหารพระมงคลบพิตร

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   วิหารพระมงคลบพิตร  พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ในวิหาร คาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

    

   views 3743

   Place

   share

  • หมู่บ้านโปรตุเกส

   หมู่บ้านโปรตุเกส

   address ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   หมู่บ้านโปรตุเกส มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ กล้องยาสูบ เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องประกอบพิธีทางศาสนา  

    

   views 3625

   Place

   share

  • วัดป้อมรามัญ

   วัดป้อมรามัญ

   address ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

   วัดป้อมรามัญ ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์ เสนาสนะสถานใหม่ ได้รับการบำรุงพระพุทธศาสนาจากพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ทั้งวิหาร มณฑป และการบูรณะพระอุโบสถ  

    

   views 3606

   Place

   share

  • วัดไชยวัฒนาราม

   วัดไชยวัฒนาราม

   address ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   วัดไชยวัฒนาราม สร้างใน พ.ศ. 2173 โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง  

    

   views 3493

   Place

   share

  • หมู่บ้านญี่ปุ่น

   หมู่บ้านญี่ปุ่น

   address ต.กะมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พร

   หมู่บ้านญี่ปุ่น  สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  

    

   views 3424

   Place

   share

  • วัดราชบูรณะ อยุธยา

   วัดราชบูรณะ อยุธยา

   address อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ

    วัดที่สร้างโดยเจ้าสามพระยา ในพ.ศ.1967 มีชื่อเรื่องกรุพระ วัดราชบูรณะ

    

   views 3217

   Place

   share

  • อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

   อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา

   address อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พร

   อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา เป็นเมืองหลวงเก่า เมืองมรดกโลก UNESCO สร้างสมัยพระเจ้าอู่ทอง พ.ศ. 1893  

    

   views 3196

   Place

   share

  • วัดมเหยงค์

   วัดมเหยงค์

   address ต.พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ.พระ

   วัดมเหยงค์ สร้างในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยา

    

   views 3136

   Place

   share

  • วัดพระรามและบึงพระราม

   วัดพระรามและบึงพระราม

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยาจ.

   วัดพระรามนั้น คาดว่าถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ ในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร

    

   views 3042

   Place

   share

  • วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

   วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

   address ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา

   วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดที่เลื่องลือในด้านความงามของทิวทัศน์โดยรอบ เมื่อมองจากริมน้ำ

    

   views 2961

   Place

   share

  • ปางช้างแลเพนียด

   ปางช้างแลเพนียด

   address ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ

   ปางช้างแลเพนียด  มีช้างในสังกัด 60 เชือก และช้างสมาชิกอีกราว 50 เชือก รวมแล้วมีช้างกว่า 100 เชือก

    

   views 2868

   Place

   share

  • ภูเขาทอง อยุธยา

   ภูเขาทอง อยุธยา

   address เกาะเมือง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

   ภูเขาทองที่วัดสระเกศ เป็นมหาเจดีย์ที่สำคัญตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยา มีทางที่ขึ้นไปจนถึงยอดภูเขาทอง  

    

   views 2621

   Place

   share

  • เพนียดคล้องช้าง

   เพนียดคล้องช้าง

   address อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา

   เพนียดคล้องช้าง การนั่งบนหลังช้างชมวิวที่อยู่ในย่านนั้นๆ  

    

   views 2517

   Place

   share

  • วัดอโยธยา

   วัดอโยธยา

   address ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ

   เจดีย์วัดอโยธยาฐานอิฐปริแตกราว 1 เมตร ดินถล่ม ด้าน วธ. คาด ใช้งบราว 1,400 ล้านบาท บูรณะโบราณสถานทั้งหมด  

    

   views 2421

   Place

   share

  • พระราชวังหลวง อยุธยา

   พระราชวังหลวง อยุธยา

   address อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ

   พระราชวังหลวง และพระที่นั่ง ตั้งแต่สมัย พระเจ้าอู่ทอง มีความงดงามและเก่าแก่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

    

   views 2356

   Place

   share

  • วัดสมณโกฎฐาราม

   วัดสมณโกฎฐาราม

   address ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ

   วัดสมณโกฎฐาราม พระวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เหลือเฉพาะส่วนฐาน และเสากลมก่ออิฐ ท้ายพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย พระเศียรรัศมีเป็นเปลว ชายสังฆาฏิเป็นเขี้ยวตะขาบ นามว่า พระพิชิตมารโมฬี หรือ หลวงพ่อขาว เบื้องซ้ายและขวาประดิษฐานพระอัครสาวก พระอุโบสถ ตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ประธาน เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้าออก 4 ด้าน ตั้งอยู่บนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ รูปทรงแอ่นโค้งในลักษณะแบบเรือสำเภา มีมุขลดด้านหัวและท้ายพระอุโบสถ

    

   views 2272

   Place

   share

  • คุ้มขุนแผน

   คุ้มขุนแผน

   address ถนนป่าโทน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.

   คุ้มขุนแผน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ  

    

   views 1900

   Place

   share

  • วัดแม่นางปลื้ม

   วัดแม่นางปลื้ม

   address คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ

    วัดแม่นางปลื้ม เที่ยวชมเจดีญ์สิงห์ล้อมแบบขอม  

    

   views 917

   Place

   share

  • ป้อมเพชร อยุธยา

   ป้อมเพชร อยุธยา

   address ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ

   ป้อมเพชร ชมป้อมปราการสุดท้ายที่เหลืออยู่  

    

   views 654

   Place

   share

  • โทนี่ส์เพลส

   โทนี่ส์เพลส

   address 12/18 ถ.นเรศวร ซอย 18 ต.หอรัตน...

   โทนี่ส์เพลส (Tony Place) เป็นเกสต์เฮ้าส์ชั้นดี ...

   views 1293

   Place

   share

  • อโยธารา วิลเลจ

   อโยธารา วิลเลจ

   address 56 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ, อ.พระ...

   อโยธารา วิลเลจ โรงแรมหรู 4 ดาว ริมแม่น้ำลพ...

   views 1061

   Place

   share

  • ส้มตำครกนายพัน

   ส้มตำครกนายพัน

   address 41/2 ถ. อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พร...

   ส้มตำสูตรนายพัน ตำปูม้า ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอด...

   views 2164

   Place

   share

  • BooZ

   address ถนนโรจนะ ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุ...

   เปิดบริการ 18.00-24.00

   views 1045

   Place

   share

  • Jazzbar

   address นเรศวร หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา...

   เพลงแจ๊สสดทุกวัน

   views 911

   Place

   share

  • ก๋วยเตี๋ยวช่างแสง

   address 3053 บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธย...

   ก๋วยเตียว หมูต้มยำ และก๋วยเตียวเนื้อ มีข้าวแกงด้วยครับ

   views 877

   Place

   share

  • ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่

   address 3477 ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ...

   ขายก๋วยเตียวลูกชินทั้งเนื้อและหมู มีทั้งหมูตุ๋นเนือตุ๋น

   views 878

   Place

   share

  • บ้านยำ

   address ถนนคลองมะขามเรียง ประตูชัย อ.พ...

   ร้านบ้านยำ จ.อยุธยา

   views 834

   Place

   share

  • ป้าพร อยุธยา

   address 121/2 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.พระนครศ...

   ป้าพร ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงโบราณ อยุธยา

   views 908

   Place

   share

  • เส็งหัวแหลม

   address 10/9 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ....

   เมนูแนะนำ:ข้าวผัดรวมมิตรทะเล, ต้มยำกุ้ง, ยำรวมมิตร

   views 711

   Place

   share

  • สตรอเบอร์รี่

   address 26/2 ถนนอู่ทอง ตรงข้ามวิทยาเข...

   เมนูแนะนำ:ต้มยำกุ้ง, ปลากะพงทอดน้ำปลา, ปลากะพงนึ่งมะนาว, ห่อหมกมะพร้าวอ่อน

   views 596

   Place

   share

  • แม่ผ่องศรี

   address ง 10/29 หมู่ 4 ถนนป่ามะพร้าว ...

   เมนูแนะนำ:ไก่ย่าง, คอหมูย่าง, ส้มตำปูปลาร้า

   views 691

   Place

   share

  • สมบัติเจ้าพระยา

   address ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 3 ถนนอ...

   แมนูแนะนำ  ต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน  กุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ( ตัวใหญ่ )  ปลาช่อนลุยสวน ( สมุนไพร )  ต้มยำปลาคัง ปลาม้า ปลาเนื้อ่อน  ยำถั่วพลูกุ้งสด  ส้มตำเอ็นหอย ปูกะตอย

   views 857

   Place

   share

  • เจ้าพระยามารวย

   address 9/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.เมื...

   แนะนำ ปลาช่อนโบราณ ขาหมูอบเครื่องเทศกรอบ น้ำพริกกุ้งสด ต้มส้มปลาม้าสูตรชาววัง และเจ้าสมุทรจานร้อน

   views 721

   Place

   share

  • ครัวแตน

   address 87/7 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรั...

   เมนูแนะนำ : ผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใบยี่หร่า, แสร้งว่ากุ้ง, ต้มยำปลาน้ำเงิน, กระเทียมโทนดอง, ปลาผัดหน่อไม้ดอง, สายบัวผัดกุ้ง, ไก่บ้านรวน, แกงป่าลูกชิ้นปลากราย, คะน้าปลาเค็ม

   views 289

   Place

   share

  • หลบมุม

   address 13/20 ถนนหอรัตนไชย ต.ประตูชัย ...

   เมนูแนะนำ:เมี่ยงปลาเผา, เมี่ยงปลาทู, แหนมทรงเครื่อง, แหนมปลากรายทรงเครื่อง, ปีกไก่บนทอดน้ำปลา, หมูแดดเดียว

   views 1047

   Place

   share

  • โทนี่ส์เพลส

   12/18 ถ.นเรศวร ซอย 18 ต.หอรัตน...

   โทนี่ส์เพลส (Tony Place) เป็นเกสต์เฮ้าส์ชั้นดี ตั้งอยู่ในส่วนที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   1293

   Place

  • โรงแรมอยุธยาธานี

   4/89 ม.8 ถ.อู่ทอง ต.หัวรอ อ.พร...

   โรงแรมอยุธยาธานี (Ayutthaya Thanee Hotel) อยุธยา ภายในตกแต่งเรียบง่ายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก แม่บ้านรายวัน ที่จอดรถ Wi-Fi ฟรี

   2137

   Place

  • เดอะ ลิม่า เพลส

   139 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนคร...

   เดอะ ลีม่าเพลส (The Lima Place) รีสอร์ทท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบ

   1025

   Place

  • ยูเดีย ออน เดอะ ริเว...

   1112 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระ...

   ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์ - มรดกล้ำค่า อนุรักษ์ความเป็นไทยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก  

   1062

   Place

  • ส้มตำครกนายพัน

   ส้มตำครกนายพัน

   41/2 ถ. อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พร...

   ส้มตำสูตรนายพัน ตำปูม้า ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอด...

   2164

   Place

  • วัดประดู่ทรงธรรม

   วัดประดู่ทรงธรรม

   ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ...

   วัดประดู่ทรงธรรม สถานที่สำคัญภายในวัด คือพระอุโ...

   15996

   Place

  • วัดอโยธยา

   วัดอโยธยา

   ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ...

   เจดีย์วัดอโยธยาฐานอิฐปริแตกราว 1 เมตร ดินถล่ม ด...

   2421

   Place

  • วัดกุฎีดาว

   วัดกุฎีดาว

   อยู่หน้าสถานีรถไฟ ฝั่งตะวันออก...

   วัดกุฎีดาว เห็นได้จากซากอาคาร เสาบัวและยอดพระเจ...

   4297

   Place

  • วัดมเหยงค์

   วัดมเหยงค์

   ต.พระนครศรีอยุธยา หันตรา อ.พระ...

   วัดมเหยงค์ สร้างในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยา

   3136

   Place

  • วัดสมณโกฎฐาราม

   วัดสมณโกฎฐาราม

   ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พ...

   วัดสมณโกฎฐาราม พระวิหาร ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด ...

   2272

   Place

  • วัดป้อมรามัญ

   วัดป้อมรามัญ

   ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ....

   วัดป้อมรามัญ ได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์ เสนาสนะสถ...

   3606

   Place

  • อโยธารา วิลเลจ

   อโยธารา วิลเลจ

   56 หมู่ที่ 6 ต.บ้านเกาะ, อ.พระ...

   อโยธารา วิลเลจ โรงแรมหรู 4 ดาว ริมแม่น้ำลพ...

   1061

   Place

  • เพนียดคล้องช้าง

   เพนียดคล้องช้าง

   อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา ...

   เพนียดคล้องช้าง การนั่งบนหลังช้างชมวิวที่อยู่ใน...

   2517

   Place

  • หมู่บ้านโปรตุเกส

   หมู่บ้านโปรตุเกส

   ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ...

   หมู่บ้านโปรตุเกส มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคั...

   3625

   Place

  • วัดใหญ่ชัยมงคล

   วัดใหญ่ชัยมงคล

   ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา...

   วัดใหญ่ชัยมงคล เจดีย์องค์ใหญ่ที่เชื่อกันว่า ได้...

   5201

   Place

  • วัดท่าการ้อง

   วัดท่าการ้อง

   ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ.พระนครศรี...

   วัดท่าการ้อง นมัสการหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปศักดิ...

   5042

   Place

  • วัดพุทไธศวรรย์

   วัดพุทไธศวรรย์

   ต.สำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา จ...

   วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื...

   4645

   Place

  • วัดหน้าพระเมรุ

   วัดหน้าพระเมรุ

   เทศบาลเมือง หมู่ 5 ต.ท่าวาสุกร...

   วัดหน้าพระเมรุ นมัสการพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศ...

   3785

   Place

  • ภูเขาทอง อยุธยา

   ภูเขาทอง อยุธยา

   เกาะเมือง อ.พระนครศรีอยุธยา จ....

   ภูเขาทองที่วัดสระเกศ เป็นมหาเจดีย์ที่สำคัญตั้งอ...

   2621

   Place

  • คุ้มขุนแผน

   คุ้มขุนแผน

   ถนนป่าโทน อ.พระนครศรีอยุธยา จ....

   คุ้มขุนแผน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ใ...

   1900

   Place

  • วัดโลกยสุธาราม

   วัดโลกยสุธาราม

   ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ...

   วัดโลกยสุธาราม ชมพระพุทธไสยาสน์ กลางแจ้ง ที่อยู...

   4322

   Place

  • บ้านไม้ริมน้ำ

   บ้านไม้ริมน้ำ

   33 อาคาร บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพร...

   ร้านจะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ตกแต่งแบบไทยๆ เฟอร์นิเ...

   2113

   Place

  • บ้านวัชราชัย

   9 หมู่ 7 บ้านป้อม พระนครศรีอยุ...

   ปลาช่อนเผา,กุ้งแม่น้ำเผา,ทอดมันปลากราย,ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขาม,ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน,ยำหัวปลี,น้ำพริกกุ้งเสียบ  

   3491

   Place

  • พิพิธภัณฑ์เรือไทย

   12/1 ถ.บางเอียน ต.ประตูชัย อ.พ...

   พิพิธภัณฑ์เรือไทยเป็น พิพิธภัณฑ์เอกชน ที่ไม่เก็บค่าผ่านประตู เป็นบ้านทรงไทยสองชั้น

   5648

   Place

  • พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่...

   45 หมู่ 2 ถ.อู่ทอง ต. ท่าวาสุก...

   พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น เกริก ยุ้นพันธ์ แหล่งรวมของเล่นสำหรับเด็กที่มีอายุนับร้อยปี จนถึงของเล่นในปัจจุบัน

   1731

   Place

  • พระราชวังหลวง อยุธยา

   อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอ...

   พระราชวังหลวง และพระที่นั่ง ตั้งแต่สมัย พระเจ้าอู่ทอง มีความงดงามและเก่าแก่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาดเมื่อมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

   2356

   Place

  • BooZ

   ถนนโรจนะ ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุ...

   เปิดบริการ 18.00-24.00

   1045

   Place

  • Jazzbar

   นเรศวร หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา...

   เพลงแจ๊สสดทุกวัน

   911

   Place

  • ก๋วยเตี๋ยวช่างแสง

   3053 บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธย...

   ก๋วยเตียว หมูต้มยำ และก๋วยเตียวเนื้อ มีข้าวแกงด้วยครับ

   877

   Place

  • ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่

   3477 ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา ...

   ขายก๋วยเตียวลูกชินทั้งเนื้อและหมู มีทั้งหมูตุ๋นเนือตุ๋น

   878

   Place

  • บ้านยำ

   ถนนคลองมะขามเรียง ประตูชัย อ.พ...

   ร้านบ้านยำ จ.อยุธยา

   834

   Place

  • ป้าพร อยุธยา

   121/2 หมู่ 8 ต.หัวรอ อ.พระนครศ...

   ป้าพร ก๋วยเตี๋ยวหมูแดงโบราณ อยุธยา

   908

   Place

  • วัดแม่นางปลื้ม

   คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ...

    วัดแม่นางปลื้ม เที่ยวชมเจดีญ์สิงห์ล้อมแบบขอม  

   917

   Place

  • เส็งหัวแหลม

   10/9 ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ....

   เมนูแนะนำ:ข้าวผัดรวมมิตรทะเล, ต้มยำกุ้ง, ยำรวมมิตร

   711

   Place

  • สตรอเบอร์รี่

   26/2 ถนนอู่ทอง ตรงข้ามวิทยาเข...

   เมนูแนะนำ:ต้มยำกุ้ง, ปลากะพงทอดน้ำปลา, ปลากะพงนึ่งมะนาว, ห่อหมกมะพร้าวอ่อน

   596

   Place

  • แม่ผ่องศรี

   ง 10/29 หมู่ 4 ถนนป่ามะพร้าว ...

   เมนูแนะนำ:ไก่ย่าง, คอหมูย่าง, ส้มตำปูปลาร้า

   691

   Place

  • สมบัติเจ้าพระยา

   ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 3 ถนนอ...

   แมนูแนะนำ  ต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน  กุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา ( ตัวใหญ่ )  ปลาช่อนลุยสวน ( สมุนไพร )  ต้มยำปลาคัง ปลาม้า ปลาเนื้อ่อน  ยำถั่วพลูกุ้งสด  ส้มตำเอ็นหอย ปูกะตอย

   857

   Place

  • เจ้าพระยามารวย

   9/5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.เมื...

   แนะนำ ปลาช่อนโบราณ ขาหมูอบเครื่องเทศกรอบ น้ำพริกกุ้งสด ต้มส้มปลาม้าสูตรชาววัง และเจ้าสมุทรจานร้อน

   721

   Place

  • ครัวแตน

   87/7 หมู่ 2 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรั...

   เมนูแนะนำ : ผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใบยี่หร่า, แสร้งว่ากุ้ง, ต้มยำปลาน้ำเงิน, กระเทียมโทนดอง, ปลาผัดหน่อไม้ดอง, สายบัวผัดกุ้ง, ไก่บ้านรวน, แกงป่าลูกชิ้นปลากราย, คะน้าปลาเค็ม

   289

   Place

  • หลบมุม

   13/20 ถนนหอรัตนไชย ต.ประตูชัย ...

   เมนูแนะนำ:เมี่ยงปลาเผา, เมี่ยงปลาทู, แหนมทรงเครื่อง, แหนมปลากรายทรงเครื่อง, ปีกไก่บนทอดน้ำปลา, หมูแดดเดียว

   1047

   Place

  • ป้อมเพชร อยุธยา

   ถ.อู่ทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ...

   ป้อมเพชร ชมป้อมปราการสุดท้ายที่เหลืออยู่  

   654

   Place

พยากรณ์อากาศ


20 ก.ค.   26 - 33 °C Heavy Cloudy
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง